Törökországi új vízumok 2011

Kicsit le vagyunk maradva, de még nem értünk az év végére, csak a szezonnak. 🙂

De azért még hasznos lehet annak, aki nem ismeri. Új vízum szabályok. Forrás: Magyar Köztársaság Főkonzulátusa, Isztambul (ezen a címen egyébként mindig a legfrissebb vízum és beutazási feltételeket olvashatjátok).

Ha úgy érzed, túl bonyolult, akkor a végén találsz összefoglalót. De ha bármi bizonytalan, akkor inkább fordulj a konzulátushoz.

2011. február 15. kezdettel a török határállomásokon a turisztikai-, konferencialátogatási célból, illetve üzleti tárgyalás folytatása céljából érkező magyar állampolgárok 90 nap tartózkodási időre jogosító, 180 napos érvényességű, többszöri belépésre jogosító vízumot vehetnek fel. A munkavégzés, tanulmányok folytatása, illetve kulturális látogatás céljából Törökországba érkező magyar állampolgárok továbbra is kizárólag a Török Köztársaság budapesti nagykövetségén igényelhetnek vízumot.
A határátkelőkön felvett vízumok tehát hat hónapon belül összesen 3 hónapos (azaz 90 napos) folyamatos vagy megszakításokkal, többszöri ki- és beutazással tagoltan, együttesen összesen 90 napos  tartózkodást tesznek lehetővé. Az új szabályozás bevezetésére Magyarország és más kedvezményezett európai országok vonatkozásában nem egyidejűleg, hanem a turistaszezon kezdetéig fokozatosan kerül sor, ezért az átállás során előfordulhat, hogy a különböző határátkelőkön eltérő típusú vízumokat adnak ki. Kérjük, a vízumok felvételét követően feltétlenül szíveskedjenek ellenőrizni az útlevélben elhelyezett vízumon szereplő érvényességi időtartamot és az engedélyezett napok számát.
Fokozottan felhívjuk azon magyar állampolgárok figyelmét, akik ilyen, vagy más jogcímen a belépést megelőző fél év során már tartózkodtak Törökországban, hogy a határon felvett vízum felhasználásánál vegyék figyelembe, hogy a belépéstől számított adott fél éven belül Törökországban a már korábban (tehát a belépést megelőző félév során) eltöltött napok száma csökkenti a vízumukban szereplő tartózkodási napok számát.
Fentiek alapján amennyiben az utazó az országból történő kilépéskor az adott vízum érvényességének 180 napja és az azt megelőző fél év során összesen több mint 90 napot tartózkodott Törökországban, az túltartózkodásnak minősül és bírságot von maga után! A vízum díja 15 Euro, illetve 20 US dollár. Belépési feltétel továbbá, hogy a kérelmező útlevele a tervezett tartózkodás lejártát követően még legalább 6 hónapig érvényes legyen.
(2011.03.02.)
Magyar állampolgárok érvényes útlevél, vízum és anyagi fedezet birtokában léphetnek a Török Köztársaságba. (A vízumkötelezettség alól kivételt képeznek a diplomata és szolgálati útlevelek tulajdonosai).
Legfeljebb egy hónapos tartózkodást és legfeljebb egyszeri belépést lehetővé tévő, kizárólag turista célú vízumot fel lehet venni a török közúti, vasúti, légi és tengeri határállomásokon is. A határátkelőhelyen felvett vízum díja 15 EUR vagy 20 USD, a vízumdíj megfizethető angol fontban (10 £) is. A vízum kiadásának feltétele, hogy az útlevél érvényessége legalább 6 hónappal meghaladja a kiadott vízum érvényességét. Ez a vízum típus kizárólag turizmus céljából vehető igénybe, tehát nem jogosít például munkavállalásra, tanulmányok folytatására, kutatásra, forgatásra stb!
A budapesti török nagykövetségen kiállított turista vízum a kért időtartamra, de legfeljebb 90 napos tartózkodásra jogosít.
Vízumdíjak (2010. január 1-jétől):
– Egyszeri belépő: 60 EUR
– Egyszeri tranzit: 60 EUR
– Dupla tranzit: 81 EUR
– Többszöri belépő: 135 EUR
– Munkavállalói (1 évig): 101 EUR
FONTOS! Minden esetben legkevesebb 6 hónapig érvényes útlevél szükséges!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lejárt vízummal való kilépés (tehát a vízum érvényességi idejét meghaladó törökországi tartózkodás) egyszeri kezelési díjból, valamint a túltartózkodás napjainak száma után fizetendő büntetésből álló pénzbírságot és esetenként akár kitiltást is von maga után!
A török hatóságok által bevezetett szigorítás révén a bírságon felül az alábbi szankciókra lehet számítani:
 

1-15 nap közötti túltartózkodás esetén az illető következő, törökországi utazásra jogosító vízumát csak a Török Köztársaság budapesti nagykövetségén veheti fel, tehát a határállomáson kiadható vízum felvételére nem lesz jogosult.
16-90 nap közötti túltartózkodás esetén az illető következő, törökországi utazásra jogosító vízumát csak a Török Köztársaság budapesti nagykövetségén veheti fel, tehát a határállomáson kiadható vízum felvételére nem lesz jogosult, ezen felül három hónapig terjedő időszakra kitiltható Törökországból.
90 nap feletti túltartózkodás esetén az illető következő, törökországi utazásra jogosító vízumát csak a Török Köztársaság budapesti nagykövetségén veheti fel, tehát a határállomáson kiadható vízum felvételére nem lesz jogosult, ezen felül hat hónapig terjedő időszakra kitiltható Törökországból.
Amennyiben a túltartózkodás ténye rendőri ellenőrzés során derül ki, az idegenrendészeti szabályoknak megfelelően elrendelhető a külföldi állampolgár Törökországból történő kitoloncolása.
Nagyon fontos, hogy az utazó ne sajnálja a pénzt a teljes körű utazási biztosításra, ami poggyászkáron kívül a balesetek/betegségek szélesebb körére is kiterjed. Az állami orvosi ellátás színvonala ugyanis esetenként eltérhet a megszokottól, a magasabb színvonalú ellátást biztosító magánkórházak azonban nagyon drágák. Így a biztosítás hiánya komoly pluszköltségeket jelenthet.
Mivel a határon felvehető vízum kizárólag turistáskodásra jogosít, a 90 napot meg nem haladó időtartamú tanulmányok folytatása, sporttevékenység, filmforgatás, kulturális fellépés stb. esetén ne ezt a lehetőséget válasszák, hanem előzetesen szerezzék be a megfelelő vízumot a budapesti török nagykövetségen. Bizonyos szakmai, illetve hobbitevékenységek végzésére – így hegymászás, barlangászat, csillagászati megfigyelés, állat- és növénygyűjtés – ugyancsak nem jogosít fel a határon beszerezhető, turisztikai célú vízum. Ezen tevékenységekhez is meghatározott célvízum váltása szükséges.
Továbbá a nem turista célból Törökországban tartózkodók – vízumuk érvényességi idejétől függetlenül – kötelesek regisztráltatni magukat a lakóhelyük szerint illetékes rendőrkapitányságon is.
Filmforgatás, kutatási tevékenység, archeológiai tevékenység végzése előzetes engedélyhez is kötött a megfelelő célvízum beszerzése mellett, emiatt javasoljuk, hogy ilyen célú utazás előtt feltétlenül tájékozódjanak a Török Köztársaság budapesti nagykövetségén.
A turista vízummal belépők törökországi tartózkodásuk alatt nem igényelhetnek más célú – például munkavállalási vagy tanulmányi – tartózkodásra jogosító engedélyt! Valamint a turista jogcímen itt tartózkodók nem hosszabbíthatják meg helyben a vízumukat sem, és a tartózkodás jellegét sem válthatják át!
Tehát amennyiben a Törökországban tervezett tartózkodás időtartama előre láthatóan meghaladja a 90 napot (FIGYELEM: ERASMUS csereprogramban részt vevő diákok, államközi ösztöndíjas diákok/kutatók!), a megfelelő célú tartózkodási engedély kérelmeket a Török Köztársaság budapesti nagykövetségén kell elutazás előtt benyújtani. Az idegenrendészeti törvény értelmében a tartózkodási engedély helyben kérelmezéséhez ugyanis be kell mutatni a Török Köztársaság külképviseletén kiállított speciális vízumot.
Ugyancsak javasolt a megfelelő rendelkezések (állategészségügyi szabályok, stb.) áttekintése, ha valaki élőállattal utazik.
A turistacsoportokat szállító gépkocsivezetőknek az utazás előtt vízum beszerzése céljából ugyancsak fel kell keresniük a Török Köztársaság budapesti nagykövetségét, hivatásos gépkocsivezetők ugyanis a határon nem vehetik fel a török beutazó vízumot, hanem előzőleg munkavállalási célú vízumot kell beszerezniük. Turista célú beutazó vízum továbbra is beszerezhető a határon. (Ha tehát egy turistacsoport busszal utazik Törökországba, az utasok a határon felvehetik a vízumot, míg a gépkocsivezető csak a Magyarországon előre beszerzett vízummal léphet be. Ha a turistacsoportot szállító gépkocsivezető nem rendelkezik előre megváltott vízummal, az egész csoport beutazása meghiúsulhat).
A különböző árukat szállító magyar gépkocsivezetők vízumaikat szintén csak a budapesti török nagykövetségen vehetik fel! Ezek a vízumok általában 24 óra alatt elkészülnek.
A török fél az áruforgalom lebonyolításának könnyítését szem előtt tartva, a magyar tehergépkocsi-vezetőknek az alábbi, egy évig érvényes vízumokat állítja ki:
• egyszeri belépésre, 15 napi tartózkodásra jogosító beutazó vízum (9.000 Ft);
• egyszeri belépésre, 7 napi tartózkodásra jogosító tranzitvízum (9.000 Ft);
• kétszeri belépésre, belépésenként 7 napi tartózkodásra jogosító tranzitvízum (15.000 Ft);
• többszöri belépésre, belépésenként 15 napi tartózkodásra jogosító beutazó vízum (A kérelemhez csatolni kell a szállító vállalat levelét – 45.000 Ft).
Törökország budapesti nagykövetsége üzletemberek részére is állít ki üzleti vízumot, mely ez esetben 30 napos tartózkodásra jogosít. A többszöri belépésre jogosító vízum kérelméhez a kiküldő cég levele mellett csatolni kell egy török vállalkozás meghívólevelét is.
A Törökországon átutazó magyar állampolgárok átutazó vízumot is válthatnak. Az egyszeri átutazó vízum 9.000 Ft-ba kerül és 7 napos tartózkodásra jogosít. A kétszeri átutazó vízum 9.000 Ft és kétszer 7 napos tartózkodásra jogosít. A vízumkérelemhez érvényes útlevelet és egy fényképet is kell mellékelni.
Javasolt, hogy tartózkodásunk során minden esetben tartsunk magunknál személyazonosításra alkalmas igazolványt. Utazás előtt célszerű útlevelünkről fénymásolatot készíteni, arra az esetre, ha az úti okmányt pótolni kell. Az elveszett úti okmány pótlása esetenként körülményes eljárást vonhat maga után és a konzulátustól távolabb eső térségekben egyéb nehézségeket is okozhat.
Amennyiben szülő, vagy rokon kiskorú, török, vagy kettős állampolgárságú gyermekkel utazik együtt, be kell szereznie a török szülő írásos, törökországi közjegyző által jóváhagyott hozzájárulását, melyben engedélyezi, hogy a gyermek elhagyhassa Törökországot.
Az idegenrendészeti törvény értelmében tartózkodási engedély kérelmezése esetén be kell mutatni a Török Köztársaság külképviseletén kiállított speciális vízumot. A kérelem kedvező elbírálása esetén a tartózkodási engedélyt először egy évre, a második, a harmadik és a negyedik kérelmezéskor két éves időtartamra, ezt követően öt éves ciklusokra hosszabbítja meg a török hatóság. A hozzátartozóknak a kérelmezővel megegyező ideig állítható ki a tartózkodási engedély.

Török állampolgárral kötött házasság esetén a férfiaknak először egy évre, ezt követően két alkalommal két évre, majd ötéves időtartamokra hosszabbítják meg a tartózkodási engedélyt. A nők az első alkalommal két évre, ezt követően már öt éves ciklusokra kaphatnak tartózkodási engedélyt. Az elváltak – nemtől függetlenül – minimum öt éves házassági kapcsolat után, ötévenként hosszabbítandó tartózkodási engedélyre jogosultak.

Törökországban 2008. december 31-től új intézkedéseket vezettek be a vontatókból és pótkocsikból/félpótkocsikból álló járművek belépésére vonatkozóan. Ha a vontató és a pótkocsi/félpótkocsi különböző országok által kibocsátott rendszámmal közlekedik és a jármű nem rendelkezik ECMT igazolvánnyal, az ilyen járművek az ország területére nem léphetnek be.

Javasoljuk, hogy az utazás előtt feltétlenül tájékozódjanak a budapesti török nagykövetségen. Ugyancsak javasolt a megfelelő rendelkezések (állategészségügyi szabályok, stb.) áttekintése, ha valaki élőállattal utazik. 

Kérdés esetén kérjük, forduljanak az ankarai magyar nagykövetséghez vagy az isztambuli magyar főkonzulátushoz.

Összefoglalva, hogyha valakinek túl bonyolult lenne:

 • Korábbi 30 nap helyett 90 napot lehet tartózkodni.
 • A belépéstől számítva 180 napon keresztül (fél év) összesen 90 napot lehet tartózkodni. Ennek a 90 napnak nem kell összefüggőnek lennie.
 • A 180 napot, és a 90 napot NEKED kell számolnod. A belépéskor akkor is 90 napos vízumot fogsz kapni, ha már csak egyetlen napod van hátra, és erről senki se fog szólni. Csak majd kilépéskor fognak fenékbe rúgni (és akkor is az országba vissza, befele).
 • A turistavízum csak turistáskodásra engedélyezett. Minden más tevékenység (pl. sport (de nem az árusok elől való elfutás), filmforgatás, stb…) speciális vízumot igényel. Ezek megszerzése általában nem okoz különösebb nehézséget, vagy költséget, de a Budapesti Török Követségre kell menni.
 • Ha turisták vagyunk, és kocsival megyünk, akkor az az ember pecséltesse bele az útlevélbe a kocsi belépését, aki majd ki fogja vinni.
 • Minden más autós tevékenység speciális vízumot igényel.
 • A határon felvehető vízum turistáskodás kívül semmi másra nem jó. Bármi extrát szeretnénk, irány a Budapesti Török Követség.
 • Bármi kérdésed van, ne fórumokba írogass, és ne magán embereknek küldözgess levelet! Ugyan ezzel az erővel a követséget is felkeresheted, ahol a szerintem és úgy gondolom helyett hiteles válaszokat fogsz kapni (nem mellékesen az ott ülő embernek ez a dolga, ezért kapja a fizetést).
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
Törökországi új vízumok 2011, 10.0 out of 10 based on 4 ratings
 

26 Replies to “Törökországi új vízumok 2011

 1. Halihó, nekem az idén márciusban vásárolt, 12 napig használt, egy belépési és egy kilépési pecséttel ellátott 180/90 napos multi-entry vízumomra azt mondta a határőr, hogy az már lejárt, vegyek újat.
  Tudtam, hogy nincs igaza, de szerintem egyszerűbb megvenni a vízumot, mint elkezdeni a vitát. Ezzel csak annyit mondanék, hogy azért mindig legyen nálatok 15 euro vízumra, biztos, ami biztos. Aztán a többi mindenki saját harci kedvének függvénye lehet. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. Ilyet hallottam mástól is.

   Én igazándiból arra lennék kíváncsi, hogy ki és hogyan számolja össze a 90 napot, ha az útlevélben elszórva össze-vissza vannak a ki-belépések.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  2. Ebben nem ertünk egyett, mert a törökök mindig szivesen vesznek egy jo kis vitatkozast, es azutan altalaban mely tiszteletet ereznek a kötözködökkel / elegedetlenkedökkel szemben es azokat alapbol ismeröskent fogjak kezelni legközelebb. Szemelyes tapasztalat 😛

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
 2. ha sósavval leöntöm, akkor is? 🙂
  jö, kicsit durva érv, de most digó filmeket nézünk, olyan romantikusak…

  Leket, hogy az volt a baj, hogy a megelőző félévben sokat voltál…

  szerintem is csak ráblöffölnek, lehet, hogy hajszín alaoján…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
 3. Cybermacs: igen, ez a dolga, csak más kérdés, hogy végzi… a férjemnek – amikor személyesen jött Bpestre tavaly – nagyon szívélyesen elmondta mi szükséges a vízumomhoz, beszereztünk mindent, aztán visszamentem egyedül a papírokkal és engem elhajtott a francba, nagyon durván beszélt velem továbbá letagadta a korábbi információkat. felhívtam a férjemet, átadtam a telefont a tisztelt memur beynek, ekkor egy harmadik verziót adott elő. persze közben hangsúlyozta, hogy ő csak segíteni akar… szóval nekem nagyon rossz tapasztalatom van a nagykövetségen dolgozó szemüveges embörrel.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (1 vote cast)
  1. ööööö, nálunk is mondott már olyat, amiről kiderült, hogy mégsem úgy van.
   Igazándiból az Isztambuli Konzulátus minden szempontból sokkal jobb.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
 4. én eddig mindig az ankarai konzulatusra mentem, ha valami dolgom volt és ott is segitökészek, soha nem mondtak masodik vagy harmadik verziot és ha a férjem nélkül mentem is, akkor is teljesen normalisan kezeltek és gyorsan dolgoztak.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
 5. Sziasztok!

  Nekem se fogadták el a multi entry vízumot
  áprilisban voltam 7 napot Isztambulban és most szeptember elején mentem megint egy hétre Antalyaba.
  Előttem volt a sorban egy lány őt is és engem is elhajtott a határőr, hogy ez már lejárt magyaroknak csak 3 hónapra érvényes.
  Pedig érthetően le volt írva törökül és angolul is a vízumra hogy 180 napon belül 90 napra és többszöri belépésre.

  Aztán visszamentem a vízumkiadó pulthoz, az ott dolgozónak is elkezdtem magyarázni. Mire a válasz: no English
  törökül meg nem olyan biztos a tudásom hogy ott leálljak vitázni a hatósággal
  mondom jó akkor…. adjál egy vízumot…… hajnal 5kor indult a repülőm hajnal 1kor keltem és szerettem volna minél hamarabb a szállásra érni

  de nem értem, hogy azok akik ott dolgoznak miért nem tudják a szabályokat!!!
  ha nem biztos benne, meg már ketten is egymás után azzal jönnek neki hogy 180 napra érvényes, akkor küldje a főnökét vagy nézzen utána a számítógépen, küldjön egy problematic passengers sorba 🙂 vagy valami
  de ez így nem fair

  aztán azért is vettem inkább új vízumot, mert ha most ki is harcolom hogy igenis érvényes az első vízum, mi van ha visszafele megint egy olyan határőrbe futok aki nem tudja az új szabályokat és még a végén büntetést fizetek, vagy lekésem a gépet az időhúzás miatt…

  mondjuk az is igaz, hogy amilyen tömött sorokban érkeznek ott az emberek ha elkezdi számolgatni a napokat meg nézni a halvány pecséteket kb mindkettőnket meglincselnek 🙂
  de hát ha így lett kitalálva kell rá valami megoldás, hogy tényleg tudjuk használni újra

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. Ezt a következőképpen kell számolnod:
   Belépsz, akkor kezdődik a 90, és a 180 napod is. (a te példádban ez áprilistól júniusig jelenti).
   Ez a 90 nap egyszer az, amit egyhuzamban ott lehetsz (és közben ki-be lépkedhetsz kedvedre) (megint a te példádban max júniusig el kell hagynod az országot).

   E mellett egy másik 90 napos számolás is elkezdődött. De míg az első a kezdő naptól számolva a meddig maradhatsz-ot jelenti, addig a második számolás a hány napot maradhatsz.

   Példa: Te április 1-én léptél be az országba (és most a könnyebb számolás érdekében legyen minden hónap 30 napos), akkor te max július 1-ig maradhatsz.
   Ezzel együtt elkezdődött a 180 nap is, amin belül max 90 napot tartózkodhatsz.
   Azaz október 1-ig összesen 90 napot lehetsz Törökországban.

   Vagyis ha áprilisban elhasználtál mondjuk 40 napot, akkor októberig már csak 50 napod marad, amit eljátszhatsz. Így ha mondjuk június 1-én visszajössz, akkor nem maradhatsz szeptember 1-ig, hiába 90 napos a vízum, hanem csak július 20-ig.

   Ami viszont érdekes lehet, ha az utolsó 90 nap átlóg a 180 napos határon.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
 6. Nekem másmilyen vízumom volt, amikor kint tanultam, de az olyan emberek eseteiből, akik turista vízummal jöttek, valami olyat hámoztam ki, hogy ez úgy működik, hogy 180 napon belül valamikor meg kell kezdened az ott tartózkodást, és az első naptól számítva 90 nap múlva lejár. Sem a 180, sem a 90 nem az ott töltött napok számát jelenti, az egyik az idősáv, a másikból meg ki lehet számítani, mikor jár le. Okosak ezek a törökök, tényleg mindenben meglátják a pénzkereseti lehetőséget.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
 7. CyberMacs: hát elvileg akkor bele kellett volna férjen, ápr 6-12ig voltam Isztambulban aztán most szept 3-10ig Antalyában
  de ha úgy van ahogy Bzzz írta akkor meg kb júniusban lejárt. akkor viszont elég félrevezető a vízumra írt szöveg
  na de legalább 90 napra nőtt 30 nap helyett, így ha valaki még főiskolás az egész nyarat kinn töltheti, ez jól jött volna korábban 😉 bár lehet hogy a vendéglátóm már szúrós szemmel nézett volna rám 🙂

  még egy kérdés (bár realitás alapja nincs mert Magyarországon dolgozom és limitált az utazásra szánt pénz és idő)
  ha mondjuk valaki kint volt június1-augusztus 30ig egyhuzamban 90 napot és mondjuk szeptember végén újra megy pl 30 napra annak csak új vízumot kell venni vagy be se engedik?
  tehát 180 napon belül mondjuk 90+30 napra 2 vízummal 2szeri belépéssel mehetne vagy 180 napon belül nem lehet Törökországban többet mint 90 nap?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. Nem férhet bele, mert április 6-tól a 90 nap számolva július 5-ig tart. Míg a szeptember 3. az már 150 nap!
   És ez még csak az érkezési nap. Amiről pedig nincs információnk, hogy mennyi a minimum idő, amire mindenképpen ki kell adni az új vízumot. Azaz lehet, hogy te még a 90 napon belül érkezel, és még az is lehet, hogy a 90 napon belül el is hagyod az országot, de előfordulhat egy olyan szabály is, hogy a vízumnak mondjuk 10 nappal hosszabb ideig érvényesnek kell lennie, mint amikor te elhagyod az országot.

   Olyan ez, mint amikor az útlevelednek legalább fél évvel tovább érvényesnek kell lennie, mint amikor elhagyod az X országot, különben nem adnak vízumoz.
   Ilyen kritériumokat azért hozhatnak, mert mondjuk megbetegedsz, vagy bármi más (pl. házasság) jön közbe, és később mész haza, mint ahogy tervezted.
   Más dolog azért az útlevélnél, hogy az érvényesség lejárta után az nem fog elporladni, te se fogsz hirtelen szakállt növeszteni, vagy nemet váltani. Tehát továbbra is igazolhatna még téged…

   Minden esetre azt tegyük hozzá, hogy ez a 180 nap jól megkavar mindent, mert szokatlan. És az a picike bélyeg, amit kapsz, arra nem fér ki az információ bőségesen.
   Ha egy mosógépről lenne szó, akkor persze lehetne bíróságra menni, amiért a tájékoztatás nem teljeskörű. De mivel ez egy állami törvény, a te felelősséged, hogy utánanéz, megértsd és betartsd. A matrica csak figyelmeztet téged.

   A kérdésedre a válasz: NEM
   Ha te június 1-én belépsz Törökországba, akkor elkezdődik a 180 nap számolása. Kiszámoltam pontosan, 2011. december 28-ig (28-at is beleértve) összesen 90 napot tartózkodhatsz.
   Ha te ezt a 90-et elhasználtad, és mondjuk szeptemberben vissza fogsz menni, akkor nem engednek be. Ugyan olyan, mintha nem lenne vízumod (különleges eset, hogy Törökországban megveheted a vízumot a határon). Leülhetsz a reptéren, és várhatsz a Karácsony végéig (és ha már úgyis unatkozol, nézd meg a Terminal c. filmet 🙂 ).
   Nem tudsz új vízumot venni.

   De szerintem ez a szerencsésebb eset. Mert ha te mondjuk csak 88 napot használtál el (maradt még 2), akkor szinte biztos, hogy a következő belépésnél senki sem fog neked szólni hogy már csak 2 napod maradt. Így visszafele lesz majd a meglepetés, vagy ha útközben megállít a rendőr.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
 8. ja jó most már akkor értem a fenti példád is, ott 50 meg 40 napot voltam mondjuk kint de 2 vízumot kellett vennem
  akkor végül is a multiply entry is a 90 napon belüli időszakra vonatkozik

  mondjuk a Külügyminisztérium honlapján is megnéztem de ott se emlékszem több info-ra , de a török hatóságok oldalát nem néztem meg az igaz 🙂

  „De mivel ez egy állami törvény, a te felelősséged, hogy utánanézz”
  ez jó, én is ezt mondom mindig az utasoknak (egy légitársaság ügyfélszolgálatán dolgozom)
  „meg kell kérdezni az adott ország nagykövetségét, mert lehet hogy elfogadták a gyerek iratát az osztrák utazáshoz, de a csehek meg csak útlevéllel engedik be a gyereket hiába EU-s ország mindkettő”
  most visszanyalt a fagyim 😀

  köszi a magyarázatokat 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. Ezt ne is mond!
   Pont ma mesélte egy srác, hogy nem akarták felengedni az osztrák repülőre a Sabiha Gökçan reptéren (Isztambul-Bécs járat), mert nem volt osztrák vízuma. Hiába mutogatta a magyar útlevelét…

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
 9. Sziasztok!

  En az elmult egy evet nagyjabol vegig kint toltottem, vizumot vagy a rendorsegen hosszabbitottam, vagy atkompoztam Samosra. Aztan iden Husvetkor hazautaztam egy hetre es visszafele mar automatikusan a 90 napos vizumot kaptam meg. Nem igazan ertettem, hogy akkor most a 180 nap az mikortol szamitodik… attol a belelepestol avagy a jogszabaly hatalyba lepesetol igy hat felhivtam az isztambuli nagykovetseget akik nem tudtak valaszolni es azt mondtak, hogy ez a rendorseg hataskore. A rendorsegen pedig annyit mondtak, hogy mivel a pecseten 90 nap van ezert most 90 napig van vizumom. Azota ez mar lejart, a kek kiskonyvemmel hosszabbitottam meg 3 honapot. Oktoberben vagy novemberben keszulok haza. Eddig nyugodt voltam, de lehet hogy kifele problemaim lesznek?? :O

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. öööööö…. erre nem biztos, hogy itt választ fogunk tudni neked adni…
   Ha sima, reptéren felvehető vízummal jöttél, akkor az az, ami a 90/180 napra érvényes.
   A kicsi kék könyv teljesen más szabályok szerint játszik. Így elvileg kifele nem lesz gondod.
   Inkább befele, amennyiben megint sima vízumot veszel, nem pedig a kicsi kék könyvvel jössz. A kicsi könyvvel gond nélkül át kell jutnod.

   De jobban jársz, ha a rendőrséget megkérdezed.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
 10. most lehet hogy ostobaságot kérdezek, de ha kicsi kék könyv van, akkor nem kell egyáltalán vízum, ugye? (ha török házastársa van az embernek)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. A kicsi kék könyved kiváltja a vízumot.

   De ha jól értem, akkor Csilla esetében nemcsak a kék könyv van. Amikor neki lejárt, néha rendes vízumot vett, néha a könyvet hosszabbította. Ezért is nála nem egyszerű…
   Ha van egy kis szerencséje, akkor a határőr az mondja, hogy túl bonyolult vagy, menjél inkább! 😀

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
 11. Sziasztok!

  Én kb két hét múlva indulok Isztambulba egy 5 napos városlátogatásra. Nem voltam még Törökországban előtte, és nem vagyok nagyon jártas a vízum témában. Szóval akkor a repülőtéren be lehet szerezni ezt az egyszeri turista vízumot? Csak bemutatom az útlevelem, meg hogy 5 napra jöttem turistaként, és akkor kapok ott egy pecsétet, és ennyi az egész???
  Illetve adhatnátok néhány ötletet, h mi az amit semmiképpen sem szabad kihagyni szerintetek:). Köszi és mindenkinek jó utat!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
 12. Kedves Veronik!
  Igen,pontosan jól gondolod! A reptéren először a „Visa” feliratú ablakhoz kell beállnod,ott beadod az útleveledet,és megkapod a vízumot,ami nem pecsét,hanem egy szép matrica. Ezért 15 EUR-t kell fizetned. Ezután kell beállnod a „Passport” ablak előtt kígyózó sorba. Ott majd a határőr (rendőr) fellapozza az útleveledet,és majd akkor kapod meg a pecsétet a vízumodra,a belépés dátumával.
  ***
  Amit első alkalommal nem szabad kihagynod:
  Sultanahmet dzsámi (magyarul Kék mecsetnek mondják),Aya Sofya dzsámi (Hagia Sophia dzsámi/múzeum), Topkapı saray (szultáni palota), Aranyszarv-öböl, Galata torony (fel kell menni),Fedett Bazár, Szulejmán dzsámi, Dolmabahçe palota.
  Egyenlőre most ennyi.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Hozzászólás a(z) turkuaz bejegyzéshez Válasz megszakítása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .