Atatürk emléke

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember nagy szakállal és harcias bajusszal. Úgy hívták őt, hogy Oszmán.

Ő boldogan élt egy kis (XS-es) törzs főnökeként Anatólia közép-nyugati-közép-északi-közép-magas-közép-alacsony hegyei között. Mígnem egyik nap úgy döntött, hogy átmegy a szomszéd törzsbe, hogy megnézze a főnök lányát. És ha már ilyen nézőbe ment akkor magával vitte a buzogányát is.

És amikor már a szomszéd falu vidáman lángolt, akkor mindenki elismerően bólogatott, hogy ez volt az igazi háztűznéző!

De akkor még egyikük se tudta, hogy ezzel egy olyan folyamatot indítottak el, ami alapjaiban rázza meg először egész Anatóliát, majd Európát, de még Amerikát is.

A dolgok egészen jól mentek. Ma még csak a szomszédos törzs, holnap pedig a szomszédos királyság.. utána pedig jöhetnek a birodalmak is. Itt is van egy mindjárt a szomszédban: a Bizánci Birodalom.

Igaz, a maguk módján néhány évszázadig egészen jól megfért az ifjú Oszmán Birodalom az igencsak megvénült Bizánci Birodalom mellett. Amikor magasra szökött az adrenalin, akkor egymást kaszabolták (nem ritkán velencei vagy genovai megbízásra), de máskor tényleg remekül megvoltak egymással. Olyannyira, hogy az oszmán politikai berendezkedést egyenesen a bizánciaktól vették át. A török nemesek bizánci módra öltöztek. Sőt! Majdnem egy bizánci-oszmán házasság is összejött. Amolyan korabeli Rómeó és Júlia történet zajlott. De miután a szülők megtudták, mit tervez az ifjúság, összefogtak ellenük. A török Rómeó a kor szokásához híven kapott ólom fülhallgatót és szemfedőt, míg a lány megúszta annyival, hogy egy távoli szigetre száműzték.

Csakhogy a mongol pusztákról megérkezett Timur. Ő komoly változásokat hozott. Kezdve mindjárt azzal, hogy amerre haladt, a látképet is erősen átalakította. Gomolyfelhők helyett füstgomolyok kerültek az égre, míg a házakba jó alaposan befűtöttek. Ő egészen a mai Ankaráig jutott, ahol csatában legyőzte a török szultánt, majd kalitkába rakta és hazavitte. Ez kis híján az Oszmán Birodalom eltűnéséhez vezetett.

A szultán elvitték énekelni-balettozni, míg a fiú gyerekek otthon maradtak, hogy őrizzék a házat. De ők a nagy bulizás közepette inkább felgyújtották, majd egymásnak estek.

A győztes fiú úgy gondolta, hogy elég lesz ebből. Meg úgy mindenkiből, de leginkább a bizánciakból. Ők ugyanis híresek voltak arról, hogy még a legnagyobb bajban is egymás hátba bökdösésével vannak elfoglalva ahelyett, hogy összefognának. Így ez a fiú teljesen átalakította az oszmánok politikai berendezkedését. No meg az akkori nemesség anatómiáját is. Volt, akinek a fejét rakta más helyre (pl. a polc tetejére), míg másoknál a belső szervek kerültek alapos átrendezésre (pl. a szív kivágása, stb..).

Ezzel együtt az öröklődési szokásokat is megváltoztatta: mindent a legidősebb fiú kapott, míg a többiek leginkább útban voltak csak. De őket mégsem lehetett kivégezni, hiszen bármikor bármi történhetett a legidősebb fiúval. Hiszen kés bőségesen volt a konyhában. A kisebb fiúkat meg kellett hagyni tartaléknak is. Őket inkább bezárták a hárambe, hogy ott szenvedjenek azért, mert később érkeztek.

Ők olyan rosszul éltek ott a sok nő között, hogy későbbi szultánok komolyan irigykedtek rájuk. Egész nap csak a bujálkodás és a drogok… semmi stresszes politika… Így végül volt olyan szultán, aki bezárkózott a hárembe, és többi ki sem mozdul onnan. Az uralkodást pedig rábízta a feleségére.

Itt érdemes egy kis kitérőt tennünk. Európában a rang megkövetelte, hogy a királyi gyerekek csak más királyi családdal házasodhatnak. De ilyenből nem sok akadt. Néhány évszázad alatt eljutottak oda, hogy Európa uralkodó rétege egyetlen egy nagy család lett. Onnantól kezdve pedig lényegében a rokonokkal házasodtak. Erről pedig tudjuk, hogy nem tesz jót a géneknek.

Ezzel szemben az oszmánoknál nagyon erősen érvényesült a szelekció. A hárembeli nőket messziről vitték, rabszolgaként. Nem egyszer nehéz körülmények között. Ők, miután bekerültek a hárembe, egyben egy hatalmi harc kellős közepébe csöppentek (vagy inkább zuhantak). A vetélytársakkal a szultán kegyeiért ment a harc. És ez akkor sem ért véget, ha valakinek sikerült fiú örököst szülnie. Mert őt életben is kellett tartani.

Azok, akik a hárem feletti uralkodást nyerték, ők alkalmasok voltak arra is, hogy a birodalom bel-, és külpolitikai csatározásaiban is győzedelmeskedjenek.

Az Oszmán Birodalom nem azért tartott a bukása felé, mert egy időben a nők vezették. Hanem azért vezették a nők, mert a birodalom már ezer sebből vérzett, és a szultánok képtelenek voltak az orvoslásra. Számtalan probléma volt jelen egyszerre: elavult katonaság; nagy és vegyes összetételű ország; elfogyott hódítások; stb…stb… Mire a történelem eljutott az I. Világháború kapujába, addigra az Oszmán Birodalom a vicc kategóriába tartozott. Egy olyan országról volt szó, ami sok szempontból a középkorban élt. Szinte minden szempontból…

A XIX. század végére Európa eljutott oda, hogy megunta a királyokat. A törökök nem biztos, hogy ennek a pozitív eredményeit látták volna, de mindenképpen úgy érezték, hogy egy próbát megér. Ők is a szultánság felszámolásán dolgoztak. Ebben addigra egyébként elég nagy rutinjuk lett. De eddig házon belül oldották meg a problémát. Egyik szultán el (vagy éppen le, egy zsákban a Boszporusz fenekére), helyette jön egy másik. Úgy igazándiból sok minden nem változott.

Viszont az I. Világháborút megelőző években már másfajta időszak volt. Miután a szultánt ládába majd hajóra rakták, az új vezető a nép soraiból került ki. Ráadásul neki nagyon komoly tervei voltak. Nemhogy az Oszmán Birodalom dicsőségének a visszaállítását tűzte ki célul (persze más néven), hanem mindjárt a törököket akarta egyesíteni. Belőlük pedig jó sok van Isztambultól egészen a kínai határig*. Ilyen a mai Türkmenisztán és Kazahsztán.

A török nacionalisták ma is előszeretettel veszik elő a Nagy Török Unió ötletét. De aztán mindig megakad a legfontosabb kérdésnél: ki is legyen a vezető? Ugye Törökország a nevében török. Míg Türkmenisztán még a törökországi törökök szerint is a legtörököbbek. Míg a kazahok meg azzal érvelhetnek, hogy a legjobb lovak náluk vannak, és hát mégiscsak lovas nemzet a török…stb…

A szultánt leváltó új vezetők lelkesen vetették bele magukat az I. Világháborúba, mert úgy érezték, hogy ez lesz az első lépés az új Oszmán Birodalom irányába. Csak éppen elfelejtették, hogy ami még ment oszmánoknak bő 500 évvel korábban, az nem fog működni a XX. század hajnalán. Főleg úgy nem, hogy a fegyverek is roppant elavultak voltak.

Mi sem mutatja mindezt jobban, mint az, hogy a törökök a háború összes frontján vesztettek. Kivéve a Dardanelláknál, ahol Atatürk őrködött. A törökök hatalmas veszteséget szenvedtek. Nemcsak, hogy az olyan stratégiailag fontos területeket vesztették el, mint Szuez, Bagdad, stb.. De a török lakosú országrészekben, Anatóliában is hatalmas részekkel kellett fizetniük a Szövetségeseknek. A dicső Oszmán Birodalomból csak egy diónyi maradt volna (nem ismerős valahonnan?). Az emberek elég mérgesen néztek az ifjú vezetőkre, hogyhát mégiscsak… a birodalom felemelkedéséről volt szó…

Mindeközben az Anatóliában élő kisebbségek erőre kaptak. Egyrészt látták, mennyire gyenge is az Oszmán Birodalom. Másrészt a Szövetségesek is ígértek nekik fűt-fát-vára-követ, de leginkább független országot. Az se zavarta őket, ha ugyan azt a területet egyszerre több népnek is odaigérték. Így a kisebbségek nagy lelkesen vetették bele magukat a csatákba. Meg úgy mindenki más is.

Atatürk a katonai vezető (Forrás: Hürriyet)
Atatürk a katonai vezető (Forrás: Hürriyet)

Ebben a hatalmas kavarodásba szállt be, majd tett rendet Atatürk is. Őt akkor még csak Musztafa Kemálnak hívták. Ő azokat a törököket vezette, akik nem nyugodtak bele a helyzetbe. Sem az ország elavult mivoltába, sem pedig a Szövetségesek darabolási ötleteibe.

Az Atatürk vezette ellenállás sikeres volt. Köszönhetően egyrészt Atatürk taktikájának, az elkötelezett lakosságnak, és annak is, hogy a Szövetségeseknek mostanra elegük lett a háborúkból. Nem mellékesen a gyarmati országok is most döntettek úgy, hogy ideje kiharcolniuk a függetlenségüket. Ez szintén lekötötte úgy a Szövetségeseket, hogy inkább belementek egy számukra kedvezőtlenebb békeszerződésbe, csak legyen végre vége a háborúnak.

A törökök megnyerték a saját függetlenségüket, és megmenekültek az országuk feldarabolásától. E mellett a köztársaságot is kikiáltották. Ha már úgyis arra jártak éppen…

Igen ám! De mint ahogy azt napjainkban is láthatjuk számos helyen, a demokrácia nem olyasmi, amit bárki tud használni. Ahhoz fel is kell nőni. Főleg az olyan országokban, ahol az emberek megszokták, hogy valaki uralkodik felettük (ami egyben gondoskodást, és a felelősség átvállalását is jelenti). Atatürk ezt pontosan látta, így elég sok időnek kellett eltelnie, mire a parlamentbe egy második, ellenzék pártot is beengedett (e miatt akkor is, és később is sok kritikát kapott).

Atatürk a politikus (Forrás: Hürriyet)
Atatürk a politikus (Forrás: Hürriyet)

Ez idő alatt viszont Atatürk felhozta az országot a középkorból a XX. század közepébe. Sok olyan rendelet készült, amelyek sok európai országban csak később jelentek meg. Ilyen volt pl. a női választójog. Nem mellékesen a 98%-os analfabetizmust teljesen felszámolta. És még sok-sok hasonló reformra került sor.

De talán ami legjobban érzékelteti a változást az az, hogy Törökország teljesen kimaradt a II. Világháborúból. Pedig nekik is bőven lett volna okuk arra, hogy csatlakozzanak valamelyik oldalhoz, amely garantáltan súlyos veszteségeket okozott volna.

Atatürk táncol
Atatürk táncol

Atatürk 1938. november 10-én halt meg. Pontosan reggel 9:03-kor. Ennek emlékére minden évben 1 percre megáll az élet Törökországban. 1 perc, amikor mindenki áll, minden duda és sziréna szól.

(Érdemes megnézni a 2015-ös bejegyzést, bőséges képekkel)

Ez a nap teljes egészében róla szól. Arról az emberről, aki nemcsak hogy felhozta az országot a XX. századba, de egyúttal meg is mentette annak átkától.

Zászlók mindenhol...
Zászlók mindenhol…

Ezen a napon az ország tele van hatalmas zászlókkal. Akkorákkal, hogy ki sem látunk az ablakon, miközben vöröses fénybe borítja mögötte a szobát.

A zászló mögött
A zászló mögött

Ezen a napon a rádiókban Atatürk kedvenc dalait hallhatjuk

Ezen a napon szoktak a fiatalok is megemlékezni. Atatürk nem titkolta, hogy mennyire szereti a rakı-t és a táncot. Így az ifjúság ilyenkor este valamelyik szórakozóhelyen rakı-ba folytja a nagy vezér elvesztése felett érzett bánatát. Majd pedig mindig van 1-1 olyan személy, aki a szokásosnál is lelkesebb. Ő olyankor átkerül a szemközti tetováló szalonba, ahol ezen az estén ingyen rajzolják fel neki Atatürk aláírását.

Atatürk aláírás tetoválás
Atatürk aláírás tetoválás – Forrás: Milliyet

2017-es képek

Törökország, 9:05 (Forrás: Hürriyet)
Törökország, 9:05 (Forrás: Hürriyet)

 

9:05-kor megállt az élet (Forrás: Arti49)
9:05-kor megállt az élet (Forrás: Arti49)

 

9:05-kor megállt az élet (Forrás: Arti49)
9:05-kor megállt az élet (Forrás: Arti49)

 

9:05-kor megállt az élet a metrón is (Forrás: Arti49)
9:05-kor megállt az élet a metrón is (Forrás: Arti49)

 

9:05-kor megállt az élet a repülőtéren is (Forrás: Arti49)
9:05-kor megállt az élet a repülőtéren is (Forrás: Arti49)

 

 

9:05-kor megállt a forgalom is (Forrás: Arti49)
9:05-kor megállt a forgalom is (Forrás: Arti49)

 

A nagyon-nagyon hosszú zászló (Forrás:_Arti49)
A nagyon-nagyon hosszú zászló (Forrás:_Arti49)

 

Atatürk élőlánc Avcılar-ban (Forrás: Aydınlık)
Atatürk élőlánc Avcılar-ban (Forrás: Aydınlık)

 

Atatürk élőlánc Kadıköy-ben (Forrás: Aydınlık)
Atatürk élőlánc Kadıköy-ben (Forrás: Aydınlık)

 

Izmir, 10.000 ember viszi a 350 m-es Atatürk portréból álló zászlót (Forrás: Aydınlık)
Izmir, 10.000 ember viszi a 350 m-es Atatürk portréból álló zászlót (Forrás: Aydınlık)

 

Atatürk aláírás egy vallásos lányiskolában (Forrás: Aydınlık)
Atatürk aláírás egy vallásos lányiskolában (Forrás: Aydınlık)

 

És egy másik iskolában is (Forrás: Aydınlık)
És egy másik iskolában is (Forrás: Aydınlık)

 

Még egy iskola (Forrás: kayseritempo.org)
Még egy iskola (Forrás: kayseritempo.org)

 

Bursa városában a diákok szív alakzatba állnak (Forrás:Haber16)
Bursa városában a diákok szív alakzatba állnak (Forrás:Haber16)

 

7.700-an állnak össze egy hatalmas Atatürk portréra (Forrás: Haberler.com)
7.700-an állnak össze egy hatalmas Atatürk portréra (Forrás: Haberler.com)

 

Vízalatti emléktábla, egyúttal új rekordmélység: 95 m (Forrás: Aydınlık)
Vízalatti emléktábla, egyúttal új rekordmélység: 95 m (Forrás: Aydınlık)
Google megemlékezése (a képet a HalkTV mentette)
Google megemlékezése (a képet a HalkTV mentette)

Videók:

A Dolmahçe Palota előtt

Beşiktaş focicsapat, ahogy az óra megáll 9:05-kor.

A Beşiktaş  focicsapat színe tradicionálisan a fekete-fehér, törökül siyah-beyaz. Ezen a napon viszont fekete-feketék, törökül siyah-siyah. Másképpen simsiyah. Erre a napra külön Atatürkös fekete pólókat és készítettek, árultak.

Reklámok:

Koç reklám (ahogy minden évben is).  A kérdés: Nagypapa! Te láttad Atatürköt? Igen, én minden nap látom.

Fili boya reklám

Vestel reklám

Érdemes megfigyelni, hogy mindegyik reklámban dolgozó nőket látunk. A jelszavak is hasonlóak: oktatás, tudás, stb… És a reklámokban olyan nőket láthatunk, akik a társadalomnak a fontos szereplői, mint pl. a tanárok. Akik nélkül ugyebár ma nem lenne semmi (két hét múlva lesz a Tanárok napja is).

Különösen érdekes a repülőt vezető nő, ahol Atatürk fogadott lányára, Sabiha Gökçenre emlékeznek. Ő volt a világ első női berepülő pilótája. Nagyon fontos szimbóluma lett az Atatürki korszaknak.

És végül az én nagy kedvencem még 2016-ban, szintén a Koç cég reklámja. Címe: Van, amit sosem tudunk törleszteni..

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (4 votes cast)
Atatürk emléke, 8.0 out of 10 based on 4 ratings
 

2 Replies to “Atatürk emléke

 1. Nagyon érdekes, megható és szép! Tényleg minden városban ez történik, hogy ilyenkor megáll az élet?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. Igen. Bárhol is jársz, arra a néhány percre megáll mindenki.
   Persze van olyan, mint a repülő, vonat, ami azért ilyenkor is megy, de arra az időre mindenki feláll. Ez látszik pl. a 2016-os KOÇ reklámban.
   De az olyan, mint pl. a busz (távolsági is), ilyenkor megáll, és mindenki leszáll róla, úgy fejezik ki a tiszteletüket.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .