Hettita istenek

Az egész ott kezdődött, hogy Zeusz úgy döntött, megnézi a lányokat a túlparton is. Ezért bika képében átúszott a Boszporuszon…

Aj, ez nem az a mese! Ez néhány évvel azelőtt történt! Máshol, más korszakban, más Istenekkel!

Az első ember, miután lesett a fáról, mindjárt keresett egy felelőst is. Mert ugye nem ő rontotta el a lépést kapaszkodást. Valaki ebben biztosan segített neki! Természetesen nem más, mint a Józsi volt az, aki lelökte őt a fáról! Ráadásul ez a Józsi nagy zsivány, hiszen mindezt úgy tette, hogy 5 fával arrébb volt. És éppen aludt.

De aztán egy nap a Józsit megették az oroszlánok.

Végül a régen élt emberek, amire nem tudtak (vagy nem akartak) magyarázatot, arra azt mondták, hogy az Istenek az okai.

Mint mondjuk a villámlás. Még ma sem tudunk vele sok mindent kezdeni. 10.000 évvel ezelőtt pedig végkép nem értették mikor, hova és miért csak a villám. Nyilván annyira azért rájöttek, hogyha nincs felhő az égen, akkor villám sem lesz. Így ezekből a tudásmorzsákból építkeztek. Mígnem felépült az isteni világ.

Persze azzal, hogy megszemélyesítjük a természeti jelenségeket, még sok mindenre nem kapunk magyarázatot. Csak könnyebb lesz elfogadni: a Villámisten ma olyan hangulatban van, hogy villámokat dobál. De ki tudja, hogy miért?? Végül is azért Isten, hogy ne a földi halandó ne értse az okokat (persze az is lehet, hogy csak simán bolond… erre is találunk példát bőségesen..).

De az emberek ezzel végül mégsem elégedtek meg. Kellett, hogy legyen valami oka a villámok szórására. Az nem elég, hogy ő egy kiszámíthatatlan Isten (az meg mégse jó, hogy bolond). Így végül az emberek történeteket is kitaláltak az Isteneknek.

És ezzel mindjárt megszülettek a szappanoperák.

De ezek a történetek más fontos kérdésekre is segíttek választ adni. Pl. ha az égen azt a csillaghalmazt bikának hívtuk (pedig nem is hasonlít rá) akkor mégis..hogy került oda?
Hát…. az X Isten tette fel oda. Na de mégis miért?? Hát az úgy volt, hogy egyszer Zeusz fürdött a tóban, és meglátott egy csomó szűz lányt….

Történetmesélésben a görögök nagyon jók voltak. De nemcsak, hogy jók voltak benne, le is írták a történeteiket. Így ezeket ma könnyen lehet olvasni. Számos fordítást, feldolgozást találunk róla.

A rómaiak is jók voltak történetmesélésben, és ők is leírtak mindent. Csakhogy ők nagyon sok mindent a görögöktől vettek át. És hát a görögök a hosszú tábortüzezés mellett, a hosszú hajóutazások mellett, a hosszú háborúk mellett, és a hosszan lángoló hajók és városok mellett (ez amolyan all-in csomag: tábortűz, hajó, háború minden egyben) már mindent kitaláltak, amit csak el lehet képzelni. Így a szegény görög Istenekkel minden meg is történt, ami csak történhetett. Ennyi előnye/hátránya van, ha valaki hallhatatlan…
Így végül a rómaiak olyan sok mindennel nem tudták bővíteni a görög mitológiai világot.

De persze nemcsak ők írták le az Istenek történeteit. Ugyan ezt megtették a többiek is. Már persze azok, akik tudtak írni…

Az egyiptomiak tudtak. Ráadásul náluk volt a papirusz készítésének ismerete is, amire nagyon szépen lehetett rajzolni. Úgyhogy ők inkább rajzoltak, mint írtak. Nem is tudta elolvasni senki az írásukat egészen 1822-ig. Itt Thomas Young-ot, és Jean-François Champollion-t kell megemlítenünk, akik nélkül ma is inkább csak nézegetnénk a hieroglifákat, mint olvasnák…

Az egyiptomiaknak volt egy nagy előnyük más írástudó népekkel szemben: a piramisok. Ezeknek a gigantikus gúláknak köszönhetően az embereket több évszázada (évezrede) lázban tartja, hogy megfejtsék a titkaikat. És ezért az egyiptomi írást is nagyon régóta nagyon sokan próbálták megfejteni.

Mezopotámiai ékírás? Haj! Vajon mit tanulhatunk belőle? Ókori kecskepásztorkodást? Hamurabbi törvényei? Naés?..
Na de a piramisok! Hátha űrhajók voltak! Ott lesz valahol leírva, hogy kell beindítani!
Ennek köszönhető az is, hogy az egyiptomi dolgokkal kapcsolatban sokkal több érdekes elmélet van (főleg a szakmától távol állóktól), mint mondjuk a mezopotámiaiakkal (ezt a szót nem volt egyszerű leírni!).

Így az ékírások megfejtésével olyan nagyon nem foglalkoztak az emberek. Persze nem is volt teljesen elhanyagolva, de azért jóval kevesebben foglalkoztak vele.

Ráadásul míg a hieroglifákon egyértelműen látszott, hogy azzal valaki akart valamit mondani, ez már nem volt olyan egyértelmű az ékírások esetében. Sokszor gondolták azt, hogy ezek csak minták, rajzok. És még csak az se volt egyértelmű, hogy milyen irányba kell egy ilyen táblát fogni. Nemhogy az, hogy milyen irányba kell olvasni!

Az áttörésre végül egy amolyan Fogd meg a söröm! eseménnyel került sor. Georg Friedrich Grotefend 1807-ben fogadást kötött, hogy egy teljesen ismeretlen nyelvet is el lehet olvasni. Sőt! Akkor már direkt egy ismeretlen írás ismeretlen nyelvét fogja elolvasni. És hogy legyen azért valami kihívás is, mindjárt az agyagtáblák ékírásait vállalta el.

Grotefend nemcsak a fogadással volt nagyon bátor, de a táblák megfejtésében is! Rábökött az egyik jelre, ami neki szimpatikus volt, és kijelentette, hogy ez bizony a szóköz jel. Majd azt is, hogy a szöveg bizonyára perzsául van. És akkor ott kell lennie benne a perzsa királyok neveinek is.

Grotefend vagy valamit tudott, vagy nagyon bátor volt, vagy nagyon szerencsés. Ezek a kijelentések mind bejöttek. Pedig egyáltalán nem volt biztos, hogy a perzsa királyok nevei úgy lesznek leírva, ahogy az se, hogy tényleg perzsául írták a táblákat.

Az egyiptomi-anatóliai-mezopotám háromszögben az ékírás volt a diplomáciai nyelv. Ezeket pedig az aktuális sémi nyelv alapján írták. Pl. óasszír, akkád, stb..
Csak hát a sémi egy afro-ásziai nyelv. Míg az anatóliai népek, így a hettiták is, meg inkább indoeurópaik voltak. Így az írásnyelv nem igazán felelt meg annak, amit beszéltek.

Hettita agyagtábla valamikor i.e. 14. századból, Hattuszaszból - Forrás: Wikipédia
Hettita agyagtábla valamikor i.e. 14. századból, Hattuszaszból – Forrás: Wikipédia

Így fordulhatott elő, hogy bár volták hettita agyagtáblák, és még olvasni is tudták őket, sokáig mégsem értették, mi van odaírva.

Tegyük azért azt is hozzá, hogy a hettiták nem olyan régen kerültek elő a történelem mocsarából. A 19. század előtt egyedül a Biblia utalgatott rájuk.
Az első hettita emléket 1834-ben találták, de akkor még nem tudták, hogy egy eddig ismeretlen népre bukkantak. Majd 1884-ben, és 1887-ben talált leletek alkalmával kezdett kibontakozni, hogy itt valami úgy dolog lesz.
Az áttörés 1906-ban jött el, amikor több, mint 10.000 agyagtáblát találtak. Ezek voltak azok, amelyeket bár el tudtak olvasni, de nem tudtak velük mit kezdeni.
Egy cseh nyelvész, Bedřich Hrozný volt az az ember, aki végül megfejtette a táblákat az I. Világháború alatt. És ezzel újra előkerültek a hettiták.

***

Ezen igencsak hosszú kerülőúton azért mentünk végig, hogy jobban lássuk, miért is tűnik sokkal gazdagabbnak egy görög-római vagy egy skandináv mitológiai világ a hettitákénál: leginkább azért, mert sokkal többet tudunk róluk. Másrészt, mert későbbi korokban születtek, így volt idő, hogy a történeteket jobban megszerkesszék.

Tehát a hettita a megszokott ókori vallásokhoz képest még kezdetlegesebb volt. Sok olyan dolgokat kapcsoltak egy Istenhez, amit a későbbi vallások már inkább több Istennek tulajdonítottak (így a későbbi Istenek örülhettek, hogy kevesebb a munkájuk, több idejük marad a társaik bosszantására).
Ilyenek, minthogy az esőért, a villámokért meg úgy a teljes időjárásért is ugyan az az Isten felelt, miközben ő volt a termékenység Istene is. Meg lehetett volna ő a Földanya is, csakhogy ő éppen férfi volt. A három Napisten (mert abból viszont 3 is kellett) egyikének a férje.
Persze az is lehet, hogy valahol félrefordították az egészet…

De hogy még kevésbé legyen egyszerű, olyan kézzelfogható írások sem maradtak fent, mint amiket mondjuk az egyiptomiaknál megszokhattunk. A fennmaradt (másképpen nézve: az eddig megtalált) táblák leginkább a királyok életéről szólnak. Meg a diplomáciai eseményekről, vagy a kereskedelemmel kapcsolatos. Ez utóbbi érthető is, mert az írás is a kereskedelmen keresztül érkezett a hettitákhoz. Vagyis Mezopotámiából, ahogyan sok más is. Így az Isteneik között nagyon sok mezopotámiai Istent találunk. Az idő haladtával egyre többet.

Innen egyébként bőven tudtak válogatni. Egy 4500 éve készült mezopotámiai Istenkatalógus 500 nevet tartalmaz, hatáskörrel, tulajdonságokkal, templomokkal, számokkal. Ez olyan, mint egy Szaknévsor (alias Yellow Pages). Milyen problémával, kéréssel kihez és hogyan lehet fordulni.
1000 évvel később ez a katalógus már 2000-nél is több nevet tartalmazott.
És ezen felül még minden városnak volt saját Istene is.

A hettiták nem végeztek rendszeres szertartásokat. Tehát nem volt olyan, mint a Karácsony. Ők inkább az eseményekre reagáltak. Ha történt valami olyasmi, amit az Isteneknek tulajdonítottak, akkor összegyűltek, hogy megbeszéljék a dolgokat. Ehhez ástak egy gödröt, hogy közelebb legyenek az Istenekhez (tehát úgy gondolták, hogy az Istenek a föld alatt, közepén laknak). És ha úgy gondolták, hogy a balsorsú eseményért az Istenek a felelősek, akkor ezt meg is mondták nekik. Megjegyezték pl. hogyha nincs elég eső, akkor nem lesz búza, és így nem lesz áldozati kenyér sem.

Természetesen azért nem volt jó ötlet az Istenekkel összebalhézni. Főleg a mezőgazdasággal kapcsolatos Istenekkel megpróbáltak jó viszonyt tartani.

A legfontosabb Isten Arrina volt. Ő volt a három Napisten közül az egyik. Másik a Nepiszaszm az Égi Nap, és Taknasz a Földi Nap.
Arrina férje volt Tarhuntasz, aki elsősorban időjárás Isten volt. Így ő volt a Viharisten is. Ő nagyon hasonlít Zeuszra. További hasonlat, hogy a többi hettita Isten is a kettőjük gyerekei.

Összeválogattunk néhány fontosabb, érdekesebb Istent. Egy hosszabb (bizonyára messze nem teljes) lista a Wikipédia oldalán található.

 • A’as – a bölcsesség Istene
 • Arma – kisebb Hold Isten
 • Aruna – a tenger Istene
 • Elle – az ég Istene, de egyben ő adja össze az ifjú házasokat is
 • Gul Ses – a sors Istennője
 • Halki – a gabona Istennője
 • Hasameli – a fémmunkások, kézművesek Istene
 • Huttellurra – a szülésznők Istennője
 • Irpitiga – a föld Istene
 • Kamrusepa – a gyógyulás és a mágia Istennője
 • Kaskuh – másik Hold Isten
 • Rundas – a vadászat Istene
 • Sandas – az oroszlánok Istene
 • Sarruma – a hegyek Istene
 • Uliliyassis – ő felel az impotenciáért
 • Wurrukatte – a háború Istene
 • Zilki – ő az álmok megfejtésében segít

Rajtuk kívül még számtalan Isten létezett. És az idő múlásával, meg a külső kulturális hatások miatt, ezek idővel alakultak. A több feladatott ellátó Istenekből több, hasonló nevű lett.
Pl. a korai Tarhuntasz Istent felváltotta Tarhunt, a mennydörgés Istene, Taru, az időjárás Istene, Tašmišu, a viharok Istene.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .