Kalandok Isztambulban és Törökországban.

Turistakalauz

Minap találtam egy kalapot, amit még régen használtam nyaraláskor a napsütés ellen. Mivel Isztambulban újra jó idő van, gondoltam, felvettem.

Mentem is vele az utcán, mire minden furcsán más volt… jöttek hozzám az emberek: Hello my Friend! Na jó, nem ennyire, de azért erősen turistának kezeltek. Sok helyen angolul szólítottak meg, Próbáltak valamit nekem eladni, stb…

No, gondoltam egyet, levettem a kalapot, azért ez így mégse lesz jó. Erre odajön valaki: Akarsz angolul tanulni? Á! Most már helyinek néznek! 😀

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.3/10 (6 votes cast)
 

Hétvégén kisebb, 4.4-es erősségű földrengés volt Isztambul közelében, a Márvány-tenger alatt. A helyszín 50 km-nél is messzebb, és a tenger alatt több km mélyen volt.
A rengést alig-alig néhány helyen lehetett Isztambulban érezni.

Törökország, és Isztambul földrengéses övezet. Évente több olyan kisebb rengés van, amit csak műszerekkel lehet mérni. Így ezek többsége nemhogy nem veszélyes, de meg sem érezhető.

Mindezek ellenére érdemes megismernünk, hogy miként viselkedjünk földrengés esetén.

Célszerű magatartási formák földrengés esetén
Törökország egész területe, de különösen Isztambul (a Márvány-tenger alatt húzódó törésvonal miatt) a történelem folyamán mindig is erős földrengéseknek volt színtere. A török szakértők szerint az elkövetkező 15-20 éven belül bármikor bekövetkezhet egy erős, a Richter skála szerinti 7-es, vagy annál erősebb földrengés. Ezért célszerűnek tartjuk tájékoztatni a Törökországba érkezőket, vagy itt lakó honfitársainkat arról, hogy mi a teendő földrengés esetén.
A földrengés a földkéreg és földfelszín viszonylag gyors, nagy erejű elmozdulása, amely a domborzat kisebb-nagyobb mértékű, általában maradandó elváltozását, és az épített, illetve a természetes környezetnek, a rengés erősségétől függő károsodását, vagy pusztulását okozza. A földrengés a katasztrófák egyik legpusztítóbb fajtája, az ellene való védekezés pedig nagyon nehéz.
A földrengés rendkívül gyakori jelenség, a világon naponta akár több tucat is előfordulhat, de ezek legtöbbjének erőssége annyira csekély, hogy csak műszerekkel érzékelhetőek, és semmilyen kárt nem okoznak. A föld felszínén rengések gyakorisága és erőssége nem egyenletes, vannak kifejezetten földrengésveszélyes térségek és olyanok is, ahol ez a fajta katasztrófa csak ritkán fordul elő.
(forrás: GeoRisk Földrengéskutató Intézet www.foldrenges.hu)
Teendők földrengés veszélye esetén
 • Földrengés esetén a legnagyobb veszélyt a megsérülő épületek leomló falai, lezuhanó szerkezeti elemei jelentik. Ezért a legfontosabb teendő, az épületek mielőbbi elhagyása. Ne akarjunk mindenáron, azonnal kimenekülni! Ehhez meg kell várni a legcélszerűbb pillanatot, vagyis a rengések közötti szüneteket.
 • Amennyiben nem lehetséges az épület azonnali elhagyása, úgy valamilyen erősebb bútordarab (például ágy vagy asztal) alatt célszerű ideiglenes menedéket keresni. Ezzel megóvhatjuk magunkat a lehulló törmeléktől, a lezuhanó kisebb tárgyaktól.
Ha a helyiségben nincs olyan berendezési tárgy, amely védelmet nyújthat, célszerű a legvastagabb, legerősebb falakkal határolt sarokba kuporodni, és fejünket összefont karjainkkal, vagy több rétegben összehajtott ruhával (például kabát, pulóver) védhetjük.
 • Az előrengések általában rövid ideig (10-30 másodpercig) tartanak, és néhány perces, esetleg néhány tíz perces szünetekkel követik egymást. Ezen időszakot célszerű kihasználni a kimenekülésre. 
 • Ha erre lehetőség van, célszerű a lakást áramtalanítani, és a nyílt lángot (például a gáztűzhelyen) kioltani. Ez néhány percnyi késedelmet okozhat, de megelőzhető a tűz kialakulása, amely az oltás nehézsége miatt hatalmas károkat okozhat.
 • Az épületből történő kimenekülés során senki ne kísérelje meg értékeinek, vagyontárgyainak kimentését. Ezek összegyűjtésével sok időt veszíthet és a különböző tárgyak akadályozhatják a mozgásban.
 • Hűvös idő esetén – ha erre lehetőség van – a kimenekülést megelőzően a legszükségesebb meleg felsőruházatot magunkhoz kell venni, ugyanis előfordulhat, hogy a földrengés elmúltáig akár több órát kell a szabadban tölteni.
 • Az épület elhagyása után célszerű a szabadban házaktól, épületektől, magas építményektől, fáktól, elektromos vezetékektől távol elhelyezkedni. Ezek romosodás, összeomlás, eldőlés esetén veszélyt jelentenek a körülöttük tartózkodókra. A biztonságosnak tekinthető távolság megegyezik az adott tárgy legnagyobb magasságával.
 • A magas épületekből történő kimenekülés esetén fokozott körültekintéssel kell eljárni, mivel ezek elhagyása hosszabb időt igényel. Alapszabály, hogy ilyen esetben soha nem szabad liftet használni. A felvonók befogadóképessége ugyanis korlátozott, és túlterhelésük további veszélyt okozhat, a rájuk való várakozással pedig sok időt veszíthetünk. A földrengés hatására az elektromos vezetékek megrongálódhatnak, a felvonók szerkezeti elemei deformálódhatnak, ami lehetetlenné teheti működésüket. Az ilyen körülmények között a liftben rekedt személyek kimentésére kevés az esély.
 • Azokból az épületekből, amelyekben sokan tartózkodnak, fokozott óvatossággal kell kimenekülni. Az épület elhagyásakor kerülni kell a torlódást és a pánikot, gyorsan, de soha nem futva kell közlekedni. A futó ember ugyanis könnyebben elveszíti egyensúlyát és aki ilyen helyzetben elesik, azt a tömeg könnyen agyontaposhatja.
Célszerű magatartási formák földrengés után
 • Leszakadt elektromos vezetékeket megérinteni, vagy megközelíteni nem szabad. A földdel érintkező, áram alatt lévő magasfeszültségű vezetékek közelében a talaj is vezeti az elektromosságot, és súlyos áramütést okozhat.
 • Kerülni kell azokat a helyeket, ahol tűz keletkezett. Ezekben az épületekben ugyanis tűzveszélyes, vagy robbanásveszélyes anyagok (gázpalack, festék oldószer stb.) lehetnek, illetve olyan anyagok, amelyek az égés során vagy hő hatására mérgező gőzöket és gázokat bocsátanak ki.
 • Az épületekben és az utcákon keletkezett tüzek oltásával senki
  ne kísérletezzen. Ez a feladat megfelelő felkészültséget, gyakorlatot és felszerelést igényel, ezek híján kilátástalan és hiábavaló kockázatvállalás.
 • A közművek sérüléseinek helyét a lehetőségekhez képest el kell kerülni, ezek ugyanis veszélyesek lehetnek.
 • Az utcákon gyalogosan történő közlekedés esetén, ha azok mindkét oldalon egyformán beépítettek, célszerű középen haladni. Ezzel csökkenthető a megrongálódott épületek lezuhanó, leomló részei által okozott balesetek valószínűsége.
 • Földrengés esetén is célszerű kisebb csoportokban, de legalább kettesével közlekedni, így mód van arra, hogy szükség esetén egymás segítségére legyenek.
 • Kerülni kell a nagyobb csoportosulásokat, mivel az emberek ilyen helyzetben hajlamosak a pánikra, és a viselkedésük kiszámíthatatlanná válhat. A rémült embertömeg elsodorhatja vagy eltaposhatja a közéjük került személyeket.
 • A földrengés sújtotta területről történő kimenekülés legbiztonságosabb módja, a gyalogosan történő közlekedés. A terület elhagyása esetenként megkísérelhető saját gépjárművel is, de számítani kell arra, hogy a járművet hátrahagyva, gyalogosan kell folytatni az utat, az utak rongálódása, az elhagyott járművek, és a zsúfoltság miatt.
 • A romok alá került személyek kimenekítésére csak abban az esetben célszerű vállalkozni, ha a törmelék eltávolítása kézi erővel, veszélytelenül végrehajtható. Amennyiben a romok eltávolítása, azok súlya vagy mérete miatt nem lehetséges, értesíteni kell a mentőerőket.
 • Könnyebb sérüléseket bárki elláthat, aki ismeri az elsősegélynyújtás alapvető szabályait. Súlyosabb esetekben csak az vállalkozzon a segélynyújtásra, aki alaposan ismeri az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. A jó szándékú beavatkozás, szakértelem hiányában súlyosbíthatja a sérült állapotát vagy akár halálát is okozhatja.
 • Amennyiben vegyi anyagok kiáramlását észleljük, a legfontosabb a környék azonnali elhagyása. Ilyen esetben lehetőség szerint a szélirányra merőlegesen kell a területet elhagyni. Az orr és száj elé tartott többszörösen összehajtott ruhaanyag (ha lehetséges benedvesítve), csökkenti a vegyszerek gőzének, gázának, porának belégzését. A veszély helyszínét gyorsan, de soha nem futva kell elhagyni. Futás esetén megsokszorozódik a szervezet levegőszükséglete, és ezzel együtt a belélegzett vegyszer mennyisége is.
 • A földrengés által érintett területre visszatelepülni csak akkor célszerű, ha azt a hatóságok javasolják. A sérült épületeket, közműveket ismételt használatba vétel előtt szakemberrel felül kell vizsgáltatni, és a balesetek elhárítása céljából a legszükségesebb javításokat el kell végezni.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
 

Kitartóan folytatjuk innen meg onnan. 🙂
A harmadik részben már a különleges helyek is benne vannak 🙂

(Forrás: Wikipédia)


Szent Benedek Templom
Ennek a templomnak a történelme nemcsak homályos, de zavaros is. Annyit tudunk, hogy amikor II. Rákóczi Ferenc meghalt és ide temették Zrinyi Ilona mellé, akkor a Jezsuiták (ha jól tudom, errefelé szír keresztényeknek hívják őket) működtették. Elvileg francia templom. Ma mindenesetre francia iskola.

Építészet: kérdéses
Típus: pláne kérdéses
Turista: 2
Történelem: 3
Magyar: II. Rákóczi Ferenc és Zrinyi Ilona is ide volt eltemetve. Ma már egyikük sincs itt.
Nehézségi szint: nincs infó
Bejutás: Egyszer már majdnem bejutottunk. A kapuban mondták, hogy kit kell felhívni, aki éppen akkor (meg talán máskor sem) nem volt ott. A telefonszámot elhagytuk sajnos… Ha esetleg találsz a közelében egy papírlapot néhány számmal, akkor az miénk. 😀

Térkép.

Szt. Stephen Bulgár Vastemplom
Állítólag ez egy igen különleges templom, mert teljes egészében vasból van (ezért nem is működnek a mobil telefonok, bár ezt is ki kellene próbálni). A többi katolikus templomhoz hasonlóan nem tudjuk, hogy lehet bejutni.

Építészet: 5
Típus: Bolgár ortodox
Turista: 1
Történelem: 1
Magyar: nincs
Nehézségi szint: 3 (kiesik a turista ösvényekről)
Bejutás: Elvileg valaki mindig van a közelben, akinél vagy kulcs van, vagy tudja, kinél van a kulcs, vagy tudja, hogy ki tudja, hogy kinél van a kulcs, vagy tudja, hogy ki tudja, azt aki tudja…

Térkép.

Arab Dzsámi
Ez is egy különleges templom, azaz mecset, azaz..kitudja már. Kezdetben genovai templomnak indult, még a bizánci időkben, ma pedig arab mecset. A köztes időszakban pedig akármi történhetett.

Építészet: 3
Típus: Genovai templom, mecsetté alakítva
Turista: 1
Történelem: 1
Magyar: nincs
Nehézségi szint: 2 (kiesik a turista ösvényekről)
Bejutás: semmi extra (2010-ben kezdődött a felújítás, nem tudjuk, hogy befejeződött-e)

Térkép.

Mária templom
Ez egy igazi specialitás még Isztambulban is. A történelmi város közepén egy anglikán templom, mégpedig a Krím-félszigetről. Az épület pedig gótikus.

Építészet: 3
Típus: Krimi gótikus anglikán
Turista: 1
Történelem: 1
Magyar: nincs
Nehézségi szint: 2 (kiesik a turista ösvényekről)
Bejutás: elvileg fizetős, és ki kell hívni az “idegenvezetőt”

Térkép.

Ortaköy Cami

Talán ő a világ leghíresebb dzsámija. Mindezt pedig azzal érte el, hogy jó időben volt jó helyen: mellette épült fel az első híd, ami összeköti Európát és Ázsiát. Éppen ezért minden isztambuli fényképen rajta van. Minden olyan szimbólumon, ahol a kelet és a nyugat találkozik, ahol kék kultúra kapcsolatáról van szó. Ezzel együtt a modern világ és a hagyományok szimbólumává is vált.
Minden Boszporuszon hajózó turista lefényképezi, mégis alig van olyan, aki bejut.
A maga barokk stílusával egy egészen takaros kis mecset.

Építészet: 3
Típus: Barokk dzsámi
Turista: 5 (hajóról fotózva, különben 1)
Történelem: 5 (magának a dzsáminak nem sok szerepe volt, viszont a Boszporusz-hídi szimbóluma felbecsülhetetlen értékű)
Magyar: nincs
Nehézségi szint: 3 (kiesik a turista ösvényekről)
Bejutás: semmi extra

Térkép.

Forrás: fikironline.com 

Forrás: fikironline.com

Şakirin Camii

És íme egy nagyon jó példa a modern dzsámikra! Rendkívül jól ötvözi a tradicionális stílust és a modern művészetet. A belső építész pedig – először a történelemben – nő. A fő építészmester, Hüsrev Tayla többször is járt Magyarországon. Elismert építész. A feleségem révén (akinek a tanára volt, most pedig munkatársak) jóban vagyunk. Legalább ennyi magyar vonatkozása van. 🙂
Sajnos a dzsámihoz nem könnyű eljutni. Kadıköy kikötőből dolmuş-al kell mennünk.

Építészet: 5
Típus: Modern-tradicionális dzsámi
Turista: 1
Történelem: 1
Magyar: nincs
Nehézségi szint: 4 (kiesik a turista ösvényekről)
Bejutás: semmi extra

Térkép.

Forrás: wikipédia

Neve Şalom zsinagóga

Szerettem volna a listába egy zsinagógát is betenni. Őt találtam a legjobbnak rá. A neve Béke Oázisát, Béke Völgyét jelenti. Galata toronyhoz nagyon közel van. Érdekessége, hogy mellette ott egy dzsámi is, ami jó példa arra, hogy mindkét vallás békésen megfér egymás mellett.

Építészet: 3
Típus: Ortodox Judaista
Turista: 3
Történelem: 1
Magyar: nincs
Nehézségi szint: 1
Bejutás: nincs infó

Térkép

Itt a vége a templomoknak, mecseteknek és zsinagógáknak a felsorolása, rövid ismertetése. A turistakalauz azért még folytatódik tovább. 🙂

Folytatás: Turistakalauz – Látnivalók, múzeumok – 1

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (2 votes cast)
 

Innen folytatjuk tovább Isztambul templomainak, mecseteinek és zsinagógáinak bemutatását, melyek érdekesek lehetnek a turistáknak.

Chora, Kariye) dzsámi és múzeum" >Kariye Camii

Magyarul azt hiszem Szent Megváltó Temploma a neve, de talán még ennél is hosszabb. A turisták egyszerűen csak mozaik dzsáminak hívják. Itt nagyon szép mozaikokat lehet látni még a bizánci időszakból.
Funkciója múzeum, azaz nem kell cipőt levenni, fényképezés félig-meddig tilos, és mintha belépő is lenne. Szerdán zárva, és rettentő bonyolult eljutni oda. Mégis érdemes, mert ez az egyetlen hely, ahol a bizánci építészetben gyönyörködhetünk. Még az AyaSofyaban sem maradtek meg a mozaikok ennyire jó állapotban.

Építészet: 5
Típus: Bizánci templom
Turista: 5
Történelem: 1
Magyar: nincs
Nehézségi szint: 5 (villamos, majd busz, majd gyaloglás; vagy hajó és gyaloglás, és persze utána mindez vissza)
Bejutás: szerdán zárva

Térkép

Fatih Camii

Fatih volt az a szultán, aki elfoglalta Isztambult, és az dédunkokája volt Szulejmán. E mellett a dzsámi Isztambul egyik legnagyobbika. Az óváros legmagasabb pontján fekszik. Így sok szempontból mondhatjuk, hogy a legnagyobb. Fontos vallási központ nemcsak a mecset, hanem az egész környéke is, az egész kerület.

Építészet: 4
Típus: Oszmán dzsámi
Turista: 3
Történelem: 5
Magyar: nincs
Nehézségi szint: 1
Bejutás: semmi extra

Térkép

Beyazit Camii

Ennek a mecsetnek a legfőbb tulajdonsága, hogy a központban van. Mögötte a Isztambul Egyetem (és mint ilyen, a botrányok, tüntetések, rendőri összecsapások kedvelt helye), mellette pedig a Nagybazár.

Építészet: 2
Típus: Oszmán dzsámi
Turista: 2
Történelem: 1
Magyar: nincs
Nehézségi szint: 1
Bejutás: semmi extra

Térkép

Lâleli Camii

Ő egy szép dzsámi. Elsősorban dzsámirajongóknak ajánljuk. Magyarul tulipános dzsámi a neve. A többihez képest kis méretű, viszont hangulatosabb.

Építészet: 3
Típus: Oszmán dzsámi
Turista: 2
Történelem: 1
Magyar: nincs
Nehézségi szint: 1
Bejutás: semmi extra

Térkép

Şehzade Camii

Szulejmán Szultán a fiának az emlékére építette, akit egy igencsak zűrös háremi kavarás eredményeképpen kivégeztetett. Erről még egy magyar színházi darab is készült. A dzsámi az építészetrajongóknak lehet érdekes, mert a többitől eltérő stílusban készült. Továbbá a mecset komplexuma is többségében megmaradt.

Építészet: 4
Típus: Oszmán dzsámi
Turista: 2
Történelem: 3
Magyar: Ez nehéz kérdés, mert ha Szulejmán nem végezteti ki a trónörököst, akkor könnyen lehet, Magyarország történelme más lett volna.
Nehézségi szint: 2 (kicsit kiesik a fő turista ösvényektől)
Bejutás: semmi extra

Térkép

Nusretiye Camii

Ő már barokk dzsámi. Abban az időszakban készült, amikor a törökök kezdték a barokk stílusokat alkalmazni (szerintem nem áll jól nekik a barokk). Itt még megtalálható a hagyományos stílus is, ezért nagyon egyedi mecset lett.

Építészet: 4
Típus: Oszmán barokk dzsámi
Turista: 2
Történelem: 1
Magyar: nincs
Nehézségi szint: 1
Bejutás: semmi extra

Térkép

Dolmabahçe Camii

Ő teljesen barokk dzsámi. Nem szeretném lehúzni, de úgy néz ki, mint egy bécsi kávézó. Semmi nem maradt meg a török stíluselemekből. Ezért elsősorban a barokk rajongóknak ajánlott.
Az épület különlegessége (azon felül, hogy kevés barokk dzsámi van), hogy az új szultáni palota mellett (Dolmabahçe) mellett található. Kifejezetten azért épült, hogy a szultánok használják. Nincs a kertben, de nem is kell messzire menni.
Ugyan ilyen okokból a Dolmabahçe palotát látogató turisták is előszeretettel látogatják. Így aki erre jár, annak kötelező.

Építészet: 4 (én kevesebbet adnék, de meg kell hagyni, hogy szép és fényűző lett, és barokk dzsámiként fontos szerepet van. Annak ellenére, hogy ez szultáni mecset, az építész messze nem volt annyira profi, mint bármely hagyományos dzsámi-mester)
Típus: Barokk dzsámi
Turista: 5
Történelem: 5 (szultánok mecsete)
Magyar: nincs
Nehézségi szint: 1
Bejutás: semmi extra

Térkép

Páduai Szent Antal Isztambuli Katolikus Temploma

Néha egyszerűen csak az Istiklal caddesi templom néven emlegetik. A templom sok szempontból érdekes. Egyik, hogy Isztambul közepén van. Másik, hogy római katolikus, holott leginkább ortodox templomok találunk Isztambulban. Továbbá, hogy velencei stílusú, pedig a nevét egy padovai szen
tről kapta.
A templomot a helyi olasz kisebbség építette. Ma többnyire vegyes nemzetek használják. A szombati esti mise (19:00) olaszul, a vasárnapi reggeli (9:30) lengyelül, majd utána (10:00) angolul, végül pedig törökül zajlik. (Forrás: Wikipédia, nekem az a 9:30 kicsit gyanús)

Érdekesség még, hogy nem egy elkülönült épület, hanem a sétáló utcából egy lépcsőn jutunk le a kertbe.
XXIII. János Pápa 10 éven keresztül itt misézett, mielőtt pápává választották volna. Folyékonyan beszélt törökül, ezért Török pápának is nevezték. (Forrás: Wikipédia)

Építészet: 4
Típus: Velencei neo-gót
Turista: 4
Történelem: 4 (XXIII. János Pápa, és római katolikus státusza miatt)
Magyar: Egyenlőre nem tudunk, de nem lenne meglepetés. A környék tele van a magyarok nyomaival.
Nehézségi szint: 1.5 (van egy kis lépcső)
Bejutás: semmi extra

Térkép

Avia Triada Rum Ortodox Templom

Sajnos erről a rum (görög) Ortodox templomról nem tudunk semmit. Pedig Isztambul legforgalmasabb főterén, a Taksimen található.

Építészet: 4
Típus: Rum Ortodox
Turista: 2
Történelem: ? (elég nagy ahhoz, hogy a rum kisebbségnek fontos eseményei kapcsolódjanak hozzá)
Magyar: nincs
Nehézségi szint
: 1
Bejutás
: Vasárnap nyitva.

Térkép

És még mindig van folytatás! 🙂

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
 

Már megismertük azt, hogy Isztambul tele van vallási épületekkel. Elsőre azt gondolnánk, hogy muszlim állam révén mindenhol mecsetek lesznek. Pedig messze nem igaz.

Legelőször is Törökország nem Iszlám ország. Nincs hivatalos vallás, és talán a világon egyedüliként az állam valóban elhatárolódik a vallástól (erről a katonaság gondoskodik, aki a demokráciát védi, ha kell, akkor a kormány ellenében is).

Másik pedig, hogy már az Oszmán Birodalom is a kezdetekkor teljes vallásszabadságot engedélyezett. Ez kb. 700 évvel ezelőtt volt. Mindez még az előtt, hogy “felvilágosult” Európában az inkvizíció, reformáció, gyarmatosítás és más címszavakkal emberek ezreit kezdték volna legyilkolni.

Mindez jól látszik a városképen is. A templomok, mecsetek és zsinagógák egymás közelében is megtalálhatóak.

Vannak dolgok, amiben minden vallás egyetért, de közben mégsem…

Más dolog viszont, hogy az évszázadok során ezek hogyan változtak. Nem ritka, hogy a mai “besorolása” nem éppen ugyan az, mint az építkezéskor. Sőt, akár többször is változott. Nem is mindig lehet tudni, hogy melyik templom miként is kezdte, és hogyan alakult, míg elérte a mai verzióját. Ez elmúlt 2000 évben eléggé sokminden történt. Érdekes lenne tudni viszont, mi lett a korábbi római-görög-perzsa-stb… vallási helyekkel, de sajnos a Bizánci Birodalom eléggé rendesen takarított. Néha még a saját vallási területén is. A Birodalom híres volt a vallásháborúkról. Előszeretettel kiáltották ki a katolikusokat pogánynak, csakhogy leigázzák őket…

A már megismert Isztambul Tájékozódási térképre felkerültek a legfontosabb és a legérdekesebb mecsetek, templomok és zsinagógák.

Magyarázat:

 • Lila dzsámi kereszttel: bizánci templom, mecsetté átalakítva
 • Zöld dzsámi félholddal: oszmán dzsámi
 • Zöld dzsámi B betűvel: barokk oszmán dzsámi
 • Zöld dzsámi M betűvel: modern török dzsámi
 • Barna templom: örmény templom
 • Kék templom: rum (görög) templom, ortodox
 • Világoskék templom: egyéb ortodox templom
 • Piros templom: katolikus templom (velencei vagy genovai)
 • Fehér templom: katolikus templom (angol vagy francia)
 • Sárga zsinagóga: zsinagóga

Összeállítottam egy listát is, mely helyeket érdemes felkeresni. A lista sokkal bővebb, mint amit általában a turisták megnéznek. Könnyen lehet, hogy neked 3-4 dzsámi már elég is. Így a turistakalauzokkal ellentétben mindenhol feltüntetem, mennyire érdekes a hely.

Minden látnivaló több szempontból lehet érdekes:
Építészet: mennyire érdekes az épület azoknak, aki szeretik az építészetet.
Típus: Milyen kategória volt eredetileg.
Turista: Turisztikailag mennyire érdeke, mennyire kötelező. Pl. a Kék Mecsetet függetlenül a minőségétől mindenképpen meg kell tekintenünk, különben hazaérve a szomszéd, a haverok, a postás, az aranyhal stb… hónapokig megvetően fog ránk nézni.
Történelem: Mennyire fontos az épület a város, illetve a világ történelmében.
Magyar: Ha az épületnek magyar vonatkozása is van, és az mennyire fontos.
Nehézségi szint: Mennyire könnyű eljutni hozzá, felmászni, stb…
Bejutás: Nyitvatartással kapcsolatos információk. Ez saját tapasztalat, lehetnek eltérés
ek…

Térkép: Egy Isztambul turistatérkép, ami segít a megtalálásban. 🙂

Viszont – szintén a turistakalauzokkal ellentétben – nem fogok oldalakat írni egy-egy helyről. Az interneten bőven megtalálható minden, jobban is, mint ahogy én le tudnám írni. Én pár mondatban tippeket szeretnék adni, hogy mit érdemes megnézni.

És akkor lássuk végre!

AyaSofya (Hagia Sophia)
Talán őt kell legkevésbé magyarázni. Isztambul, Konstantinápoly és Bizánc legfontosabb szent helye. Mind a katolikusok, mint a muszlimok körében kulcsfontosságú. Isztambul elfoglalásakkor a város stratégiai jelentősége (kereskedelem, központi, hadászati, stb…) eltörpültek az AyaSofya vallási fontossága mellett.
A XX. században (az I. Világháború utáni világújrafelosztásos játékban) sok vita volt arról, hogy ismét Ortodox templom legyen. Mindez persze hatalmas felháborodást váltott ki minden oldalon. Még azok között is, akik nem voltak benne érdekeltek. Atatürk a problémát úgy oldotta meg, hogy múzeummá nyílvánította, így megszünt a szakrális szerepe.
Tehát ő se nem templom se nem dzsámi. Így az erre vonatkozó szabályok (pl. cipő levétel) nem érvényesülnek. Cserében a múzeumokban elvárt szokásokat kell felvenni (pl. belépőjegy)

Építészet: 5
Típus: Bizánci templom
Turista: 5
Történelem: 5
Magyar: Az imafülke mihrab két oldalán két hatalmas bronz gyertyatartó áll, amelyeket II. Szulejmán (a “Törvényhozó”, “Kánuni”) 1526-ban Buda első török megszállásakor több más, a Budai várban és a templomokban található értékekkel együtt Konstantinápolyba szállíttatott. Ezek a gyertyatartók több, mint 450 éve ugyanazon a helyen állnak, ahova II. Szulejmán annak idején állíttatta. A gyertyatartók oldalán török feliratok hirdetik II. Szulejmán nagyságát. (forrás: Wikipédia)
Ezen kívül a nagy mozaikon Szent László lányát, Piroskát láthatjuk, mint bizánci császárnő
Nehézségi szint: 1/3 (a mozaikok sok lépcsőn lehet feljutni)
Bejutás: Hétfőn zárva, mert múzeum.

Térkép

 

Aya İrini (Hagia Irene)
Bizánci templom, majd dzsámi. Ma színházi előadások helye a remek akusztika miatt.

Építészet: 2
Típus: Bizánci templom
Turista: 2 (kivéve ha előadás van, akkor 5)
Történelem: 1
Magyar: A nevét Szent László lányáról, Piroskáról kapta, aki Irene néven lett bizánci császárnő
Nehézségi szint: 1
Bejutás: Nincs mindig nyitva.

Térkép

Küçuk Ayasofya Camii (Kis Hagia Sofia)
Bizánci templom, majd dzsámi. Az AyaSofya kisebb változata

Építészet: 3
Típus: Bizánci templom
Turista: 3
Történelem: 1
Magyar: nincs
Nehézségi szint: 3 (nehéz megtalálni)
Bejutás: Semmi extra

Térkép

 

Sultan Ahmet Dzsámi (Kék Mecset)
Legnagyobb különlegessége, hogy ide minden turistát belöknek az utazási irodák. Ezért rettentő nagy a tömeg. Ezzel együtt vallási központ, így ünnepnapokon nagyon-nagyon tele van.

Építészet: 4 (extra a 6 minaret, ami akkoriban sok viccnek és vitának volt az alapja)
Típus: Oszmán dzsámi
Turista: 5
Történelem: 2
Magyar: nincs
Nehézségi szint: 1
Bejutás: tömeg

Térkép

 

Szokollu Mehmet Pasa dzsámi

Szokollu (vagy Szokoli) Mehmet Pasa jólismert a magyar látogatásairól.

Építészet: 3
Típus: Oszmán dzsámi
Turista: 3
Történelem: 2
Magyar: Ez annak a Szokollu Mehmet Pasának a dzsámija, aki Szulejmán halála után a török sereget vezette Szigetvár ostrománál.
Nehézségi szint: 3 (megtalálás)
Bejutás: semmi extra. Belül a fotózásért pénzt kérnek (ezért a kabát alól kell fotózni).

Térkép

 

Yeni dzsámi (új dzsámi)

Nekem ez jobban tetszik, mint a Kék Mecset, és kevesebb a túrista is. Így aki egynél több dzsámit szeretne megnézni, de azért nem akar túlzásokba esni, annak ezt ajánlom másodiknak.

Építészet: 5
Típus: Oszmán dzsámi
Turista: 4
Történelem: 1
Magyar: nincs, bár egy magyar novellában szerepel, amint magyarok dolgoznak az építkezésen.
Nehézségi szint: 1
Bejutás: semmi extra

Térkép

 

Rüsztem Pasa dzsámi

Rüsztem Pasa Szulejmán tanácsadója, kincstárnoka, főembere, stb… Jó szokás szerint sok pénzt zsebbrevágott, ami a dzámin látszik is.

Építészet: 5
Típus: Oszmán dzsámi
Turista: 2
Történelem: 3
Magyar: nincs
Nehézségi szint: 4 (a Fűszerbazár melletti kavarodásban nehéz megtalálni)
Bejutás: semmi extra, csak meg kell találni a bejáratot, és a bazárban nagy a tömeg.

Térkép

 

Zeyrek Dzsami

Ez egy régi bizánci templom, átalakítva mecsetté. Belül majdnem üres. Az önkéntes idegenvezető a sok semmit jóáron mutogatja. Bizánc rajongóknak ajánlott, hogy a kötelezőkön kívűl mást is lássanak.

Építészet: 3
Típus: Bizánci templom
Turista: 2
Történelem: 1
Magyar: Ez a Szent László lánya, Piroska, bizánci nevén Iréné császárné által alapított Pantokrátor-monostor templomegyüttese. (infóért köszönet Pamagnak)
Nehézségi szint: 3 (mászni kell hozzá)
Bejutás: semmi extra

Térkép

 

Szulejmán Dzsami

A dzsámi több szempontból is érdekes: A Törvényhozó (Nagy) Szulejmán dzsámija. Ő az, aki meghódította Magyarországot (ezért magyarul több, kevésbé szalonképes neve is van). Akárhogyis nézzük, Európa történelmek meghatározó alakja volt. Ezért érdemes felkeresni mind a dzsámit, mind a türbét, ahol Szulejmán sírja van. 500 év elteltével már békésen tekinthetünk arra az emberre, ki egykor az ellenségünk volt, de mégis nagyszerű dolgokat vitt véghez.
Másik fontossága az, hogy az Oszmán Birodalom legnagyobb építésze, Mimar Sinan munkáját láthatjuk. Bár ez még a kezdeti időszaka (úgymond a diplomamunkája), azért már itt is meglátszik a nagyszerűsége.
Ezzel együtt azon kevés komplexumok egyike, ami többségében egyben megmaradt. Érdemes felkeresni a környező épületeket is. Az étterem drága, a teázó viszont elfogadható.
A Kék Mecset és az Új dzsámi mellett ez a harmadik, amit mindenképpen érdemes felkeresni. Aki nem rajong a dzsámikért, annak ez a három elegendő is lesz.

Építészet: 5
Típus: Oszmán dzsámi
Turista: 5
Történelem: 4
Magyar: A Magyarországot meghódító Szulejmán dzsámija, és türbéje
Nehézségi szint: 3
Bejutás: a türbe korán bezár. A dzsámi felújítás alatt van, így a látogatása kérdéses.

Térkép

Folytatás itt.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
 

56
Egyedi
Látoagtó
Powered By Google Analytics
Isztambul reptéri transzfer
Isztambul reptéri transzfer - A magyarok transzfere Isztambulban

Isztambul reptéri transzfer A magyarok transzfere Isztambulban

Támogasd a blogot!
Süti + GDPR, személyi jogok meg ilyenek

A Web-oldal sütiket tartalmaz (meg néha mi is sütögetünk, de az másik téma). Ebbe belekerülnek ilyenek, mint IP-címek. Amennyiben valakinek van ideje, ezekkel az IP-címekkel lehet vagánykodni. Pl. meg lehet tudni, ki honnan, mikor olvasta a blogot, miket írt, hány pontot adott, meg ilyeneket. Ezen kívül a Google is nyomon követ. Ez pedig olyasmit jelenet, hogy ha elolvasod ezt az oldalt, meg másik oldalt is, akkor ezt össze fogja kötni, és mindenféle következtetéseket von le. Majd olyan statisztikákat lehet lekérni, hogy ezt az oldalt inkább olyanok olvassák, akik homokvárat szeretnek építeni, vagy akik inkább főzőcskézni szeretnének.

Én ezzel nem fogok foglalkozni, mert nagyon nincs rá időm. Amennyiben viszont téged zavar, ajánlom a TOR Browser használatát, vagy valami anonim szűrőt.

Továbbá, ha úgy érzed, hogy a rendszer valamelyik személyes (vagy személyesnek érzett) adatodat tárolja (legyen akár az IP címed), és ezt szeretnéd törölni, akkor szóljál. És közös erővel megtesszük. 🙂

Ha bármi más GDPR, vagy személyi jogi problémád van az oldallal kapcsolatba, jelezd bátran, és valamit kitalálunk rá! 🙂

A pontos idő Törökországban
Isztambulról röviden
"Viccesnek szántam, de közben halál komoly :)" Dalma
Támogasd a blogot!
Kategóriák
Porosabb bejegyzések
Learn Turkish
ikiyyüz
“200”
Kalandtérkép
Isztambul időjárása
Isztambuli szelek
Drone röppenések