Török mesék: A negyven sehzáde

Tegnap 40 tündérről olvashattunk. Ma nézzük meg a másik oldalt, ahol 40 herceg (törökül sehzáde) a főszereplő.

Forrásunk ismét az eredeti Kúnos Ignác 1923-as törökországi gyűjteménye (Boszporuszi tündérvilág).

Volt egyszer egy padisa. Neki pedig volt 40 fia. Ők hercegek lévén, sok dolgok nem volt, egész nap a környező erdőt járták, és vadásztak.

De míg így teltek-múltak az évek, a fiúk szépen felnőttek. Már a legkisebb is elmúlt 14 éves, amikor a padisa összehívja a fiúkat, és közeli velük, hogy ideje mindenkinek megházasodni.

A fiúk viszont azt mondják, hogy rendben, de ők úgy megszerették egymást, hogy csak olyannal házasodnak, ha lányok mind egy apától, és egy anyától lesznek.

Jól van, ezen ne múljék! -gondolja a szultán. Küldeti is az embereit, hogy keressenek fel mindenkit az országba. Csak akad valaki, akinek 40 lánya van.

De nem találnak ilyet. 39 még csak akad. Nem is egy helyen. 40-et viszont sehogy sem találnak. Mondja is a padisa, hogy valaki keressen máshonnan lányt. De a fiúk ebbe nem mennek bele. Inkább elmennek világot járni, mert valahol biztos lesz olyan 40 lány, akik egy anyától és egy apától származnak.

Jó van! – mondja is a szultán – addig is legalább csend lesz itt egy kicsit. No de figyeljetek ide! Ahogy mentek, mendegéltek, el fogtok jutni egy forráshoz. Nagy lesz, szép lesz, és hát forrás lesz. Na ott nehogy megszálljatok éjszakára! Ugyanis ha mentek tovább, akkor ott lesz egy jó kocsma! No de ott se szálljatok meg! Még véletlenül se! Menjetek csak tovább, és ott lesz egy hatalmas rét. Ott meg pláne ne szálljatok meg!! Menjetek még tovább!

El is indultak a srácok. Be az erdőbe, ki az erdőből. Fel a dombra, le a völgybe. De olyan nagyon nem siették el a dolgot, mert sokszor megálltak pipázni, meg kávézni. Olyan 100 m-enként…2-3 alkalommal.

Így esett meg, hogy mire elértek a palota melletti forráshoz, már esteledett. Gondolta is 39 legény, hogy ennyi elég is lesz mára. Mentek vagy 2 km-et. Ideje lesz megszállni.

Csak a legkisebb tiltakozott, hogy hát, de hát, meg az apjuk is mondta, hogy nem kellene. Meg ugye ott van az a jó kis kocsma is, alig 2 km-e. Odáig azért már csak döcögjenek el.

A nagyobbak viszont lehurrogták, hogy elfáradtak. El is dőltek, és mindjárt aludtak is. Csak a legkisebb nem hunyta be a szemét.

Jól is tette, mert nemsokára égzengés, földindulást, hatalmas zaj lett. Bár erre nem ébredt fel a 39 testvér, hiszen elfáradt a hosszú útban. A legkisebb viszont előhúzta a kardját, és felkészült a veszedelemre.

Pár perc múlva egy hatalmas hétfejű sárkány dugta ki a szörnyű nagy buksijait a fák közül. És ordított, meg tüzet is fújt. Majd meglátván a legényt, nekitámadt.

De a herceg könnyedén félreugrott. Majd nagyot nevetett, és egy nagy suhintással levágott 6 fejet.

A sárkány a megmaradt 1 fejjel könyörgött a fiúnak, hogy azt is vágja le, mert így ki fogják nevetni a hétfejűek klubjában. De a herceg azt mondta, hogy így jártál, így maradsz. Meg egyébként is, nem akar ő bántani senkit sem.

Erre a sárkány azt mondja, hogy ha már úgyis elvette a fejeit, vegye el a kincsét is. Majd ezzel eldőlt, és a megmaradt egy feje elgurult.

A herceg követte azt a fejet, és látja, hogy az egy kútba esett. Be is mászott utána. Ott viszont látja, hogy itt egy rejtett palota. De olyan nagy, és olyan gazdag, hogy az apja palotája elférne a hűtőjébe.

És itt van 40 lány is, akik sapkát meg sálat kötögetnek. És mind egy apától, egy anyától származnak.

A fiú elmondja, hogy ő megölte a sárkányt, bár nem akarta. A lányok pedig most már szabadok. Na de hova mehetnének ők, hiszen a sárkány felégette az országukat. Mondja is a herceg, hogy bizony ők is 40-en vannak, mind fiúk, egy apától, egy anyától. És bizony feleséget keresnek.

Úgyhogy minden jó lesz most már!

De hogy mégse, a herceg inkább a lányokra visszazárta az ajtót, majd felment, és odafeküdt a testvére mellék, és ő is aludt. Az este történtekről pedig nem szólt semmit.

Másnap felkelt a 40 legyén, és látják, hogy életben vannak. Nem történt semmi. Így hát jót nevettek apjuk intésén.

Mentek is tovább, be az erdőbe, ki az erdőbe. Fel a dombra, le a völgybe, át a patakon. Útközben pedig meg-megálltak pipázni meg kávézni. Mire eljutottak a 2 km-e lévő kocsmához, már igencsak esteledett.

A legkisebb fiú tudta, hogy bizony ma is este is lesz valami gonosz, ezért szólt a bátyáinak, hogy tovább kellene menni. Egyébként is a kocsma ma zárva van. De ők inkább letelepedtek a kapuban, hátha reggelig mégiscsak kinyílik.

Mivel a nagyobbak igencsak kifáradtak a hosszú úton, mindjárt elaludtak. Csak a legkisebb maradt ébren, aki már a kardját is előkészítette.

Nem kellett sokat várnia, mert hamarosan érkezett is a sárkány, aki még nagyobb volt, mint az korábbi. És ez már nem tüzet fújt, hanem villámot!

De a herceg ez elől is nevetve elugrott, majd egyetlen suhintással levágott 6 fejet. A hetedig pedig könyörög, hogy azt is vágja le a fiú, mert kinevetik a hétfejűek klubjában. A herceg nem akarta ezt megtenni, mert hát nem tehet a sárkány róla, hogy nagynak és rondának született. Inkább megkegyelmezett neki. De a sárkány ezt nem fogadta el. Inkább ő is eldőlt, majd az ő feje is elgurult, mindjárt bele egy kútba.

A legkisebb fiú ide is bemászott, és itt egy még nagyobb palotát talált, telis-tele kincsekkel. De inkább erről sem szólt a testvéreinek, hanem inkább rázárta az ajtót, és visszament a testvérei közé aludni.

A kocsma másnap reggel sem nyílt ki, így a 40 testvér tovább ment, mert hát minek maradjon itt ezek után…

Mentek is tovább, be az erdőbe, ki az erdőbe. Fel a dombra, le a völgybe, át a patakon. Útközben pedig meg-megálltak pipázni meg kávézni. Így mire megtették a hihetetlen 2 km-es távot, megint este lett. És mivel már 3 napja úton voltak, a szokásosnál jobban elfáradtak. Így már igencsak sötét volt, mire a rétre kiértek.

Nem is tudtak még elhelyezkedni az alváshoz, máris megjelent egy sárkány. Ő még az előzőnél is nagyobb, és félelmetesebb volt. Nem fújt ő se lángot, se villámot. Neki fokhagyma szaga volt. Cserébe 2 km-es körön belül egyetlen szúnyog sem volt.

No de megijedt a 39 testvér. De a legkisebb eléjük áll, hogy megvív ő a sárkánnyal. Már egészen rutinos lett benne.

De azért gyorsan elmeséli a bátyáinak, mi minden történt eddig, majd odaadja a kulcsokat nekik. Biztos, ami biztos.

A testvérek pedig hussss, ellovagolnak. Biztos, ami biztos.

Csakhogy ezúttal nem tud a legény kifogni a sárkányon, és a sárkány sem a legényen. Egy darabig küzdenek erővel. Majd amikor nem megy, akkor inkább sakkban mérkőznek meg. De ez sem sikerült. Előveszik hát a gombfocikat, de itt is döntetlen az állás. És ugyan ez az eredmény kosárlabdában, jéghokiban de még női strandröplabdában is!

Így aztán azt mondja a sárkány:

– Figyelj te legény! Ha elmész Csinimácsin országába (talán Kína, vagy egy olyan hely, ami csinos lányokkal és fiúkkal van tele), és elhozod a padisa lányát, akkor nem öllek meg.
– Háh! De te most se tudsz megölni!
– Psszzz! Összezavarod a mesélőt! Inkább menjél!

Elindult hát a fiú, de a sárkány, aki közben bemutatkozott (Csampalak) visszahívja. És ad neki egy tanácsot: erre a rétre jön egy táltos minden este éjfélkor. Ha őt elfogod, és megülöd, akkor azonnal elvisz Csinimácsin országába.

Így is lett. Megvárja a herceg az éjfélt, megvárja a táltos lovat. És meg is üli. Mikor pedig a ló kérdezi, hova menjen, mondja is neki a fiú, hogy Csinimácsin országába.

És hopp! Már ott is vannak.

Na de jaj! Milyen ország ez itt! Mintha csak háború lenne! Mert az is van! A hétfejű sárkány már hét éve ostromolja az országot, hogy elvigye a padisa lányát.

Mindezt a herceg egy öregasszonytól tudta meg, akihez betért egyet kávézni. Ő mesélt neki a herceglányról meg a sárkányról is, aki inkább fújna tüzet, minthogy a hét foghagymás szájával leheli be az eget minden reggel és este. Már a penészgombák is kihaltak az állandó bűztől!

Megy tovább a fiú, és eljut a szultán palotájáig, ahol sok kérés és könyörgés után felveszik kertésznek.

Látja aztán a padisa lánya, hogy itt van egy délceg ifjú, aki milyen jól bánik a tulipánokkal, hagymákkal és répákkal. Így egyik nap hívatja is, hogy beszéljen vele.

Ezen a magánbeszélgetésen a fiú elmondja, hogy az ő apja is padisa. Meg hogy őt Csampalak, a sárkány küldte. De miután felmossa a herceglányt, elmondja, hogy nem fogja őt odaadni a sárkánynak. Sőt! Ha együtt kitalálnak valami jó ötletet, akkor lesz egy jó tervük!

Este meg is szöknek együtt. Mert hát a fiú csinos, meg ki akarna maradni egy olyan országban, ami felett reggel meg este egy fokhagyma szagú sárkány repked. Útközben pedig kitalálják, hogy meg kell szerezni a sárkány amulettjét. Majd pedig azt meg kell semmisíteni.

De hogy ez hol van, nem tudják. A lány viszont vállalkozik, hogy csellel kiszedi ezt az információ a sárkányból.

Amikor megérkeznek Csampalakhoz, a sárkány nagyon boldog a lány láttán. Gyorsan mindjárt össze is házasodnak.

De míg a sárkány örömében táncolgat, a lány egyre csak búsulgat. Kérdezi is a sárkány.

– Mi a baj kedvesem??
– Semmi…
– Na de mégis, drága ifjú feleségem? Csak nem túl nagy a szemem?? Ne félj, ez csak azért van, hogy jobban halljalak!
– Áh, nem ez a baj… de ha igazán szeretsz, akkor tudod, miért bánkódom. Nem kell ezt neked ecsetelnem!
– Tudom már! Túl nagy a fülem! De ez is csak azért van, hogy jobban halljalak!
– Nem, nem.
– Akkor túl nagy a szám? Ne félj, nem foglak ám bekapni.
– Ettől nem félek. De azért néha megmoshatnád… úgy élünk itt, mintha egy fokhagyma raktárban lennénk!
– És ez a baj?
– Nem, nem, mondtam, hogy semmi.
– De valami van!
– Jó! Az a bajom, hogy titkolsz előlem valamit!
– Éééén, de hát mit titkolnék?? Mindenem a tiéd!
– Az amulett is??
– Hát izé… még csak 5 perce ismerjük egymást… gondolod, hogy máris meg kellene bíznunk egymásban?
– De összeházasodtunk! Férj és feleség lettünk!!
– Jójó, akkor jól figyelj! – és ezzel a sárkány el is mondja, hogy van egy hegy, azon egy vár, azon egy kapu, a mögött egy láda, abban 3 galamb. Az az én amulettem.

Titokban fut is a lány a herceghez, míg a sárkány egyedül karaokézik az I will survive nótára. Ott elmondja a fiúnak, mit tudott meg.

Felugrik a herceg gyorsan a táltosra, és egycsapásra a hegyen terem a kapu előtt. De a ló figyelmezteti, hogy a kapu valójában egy hatalmas oroszlán szája. Így amikor az kinyílik, a fiú egy kardcsapással ketté vágja. Ott is van előtte a láda, benne a három galambbal.

Ahogy kinyitja a ládát, mindjárt elkapja az első galambot, és kitöri a nyakát. A második el akar menekülni, de a táltossal utoléri, és az ő nyakát is kitöri. A harmadik pedig elaludt a ládában. Azt pedig a herceg visszaviszi.

Eljut a sárkányhoz, akiben már alig pislákol az élet. Kéri a fiút, hogy adja oda a harmadik galambot, hagy búcsúzzon el tőle. A herceg vinné is neki, de a lány elkapja, és kitöri a nyakát, mire a sárkány kileheli a lelkét. Ettől mondjuk égetlen bűz keletkezik, és több kilométerre is elporlik a fű.

– Szerencséd volt! – mondja a lány – Ha odaadtad volna a galambot, új életre kell a sárkány, és biztosan felfalt volna minket! Így viszont győztünk!

Összeszedik ennek a sárkánynak a kincsét, majd mennek Csinimácson országába, ahol immár tiszta a levegő. Örül is az itteni padisa, hogy újra látja a lányát. Amikor pedig meghallja, hogy miként bánt el a fiú a sárkánnyal, aki mellesleg herceg, mindjárt hozzá is adja. Meg ha már úgyis adakozik, akkor odaadja az országot is.

Lesz is nagy vigasság 40 napon keresztül!

Utána elmennek a fiú apjához is, ahol már nagyon búsulnak a testvérek. És mivel nem voltak biztosak a visszatérésben, inkább nem is várták meg az esküvővel. Ők már összeházasodtak. De sebaj, mert majd újra buliznak vagy 40 napot!

Egyedül a lánytestvérek legkisebbike volt hűséges. Ő megvárja a jövendőjét, és nem csinált mindenféle rosszaságot, nem is házasodott be mindenféle jöttmenthez. Meg is örült, hogy a legkisebb herceg mégis hazatért.

Mondja is, hogy míg a többiek csak kávézgattak, aludtak, a legkisebb herceg győzte le mindhárom sárkányt. Úgyhogy ő csakis vele akar összeházasodni. Ez pedig szerencsére egy olyan mese, ahol egy padisának nyugodtan lehet két felesége.

Így ők is összeházasodtak, és itt is lett egy 40 napig tartó lakodalom. Ezek után ők hárman hol a fiú apjának a palotájában éltek, hol pedig Csinimáncsiban. Ez utóbbit leginkább akkor választották, ha otthon már túl nagy volt a zaj.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük